Blog

Latest News

כתב מינוי 2023ב’

שלום, בימים אלה קיבלת לדוא''ל האו''פ הודעה על כתב המינוי לסמסטר 2023ב'. אנו ממליצים בחום להיכנס לפורטל המנחים, להוריד את הקובץ ובו כתב המינוי, ולקרוא אותו בצורה מעמיקה. לאלו פרטים חשוב לשים...

אסיפה שנתית 16.2.23

ביום חמישי 16.2.2023 התקיימה בזום האסיפה הכללית השנתית של ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה. להלן עיקרי הדברים: עדכונים משולחן הוועד: עדכונים שוטפים משולחן הוועד: עדכון על התקדמות במו"מ להסדרת תנאי העבודה...

הודעה למנחים החדשים ינואר 2023

שלום חברות וחברים, ברוכים הבאים, מנחים ומנחות שהצטרפו לאוניברסיטה הפתוחה בסמסטרים האחרונים. ועד סגל ההוראה באו"פ שקיים למעלה מעשור מייצג את המנחים, מנחות, מרכזים ומרכזות ההוראה, את המורות לאנגלית ואת סגל...

מכתב בנוגע לסגל ההוראה והסטודנטים הערבים ינואר 2023

לכבוד סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה ולכלל קהילת האוניברסיטה, בחודשים האחרונים קבוצה גדולה של מנחים ומנחות מהחברה הערבית פנתה לנשיאת האו"פ ולהנהלה הבכירה על-מנת להתריע על פגיעה חמורה ומתמשכת בסטודנטים...

אסיפת סגל ההוראה ב-19.1.22

אסיפת חברי סגל שנתית ב-19.1.22 בשעה 19:30 ב-19.1.22 תתקיים אסיפה כללית שנתית של סגל ההוראה באו"פ, מנחים ומרכזי הוראה האסיפה תתקיים בשעה 19:30 קישור לזום כאן אנא שריינו את המועד! על סדר היום: הצגה ואישור...

עדכונים לקראת שנה”ל תשפ”ב

עדכונים לקראת שנה"ל תשפ"ב 19.8.21 שגרת הקורונה היא המציאות עימה אנו חיים וכפי הנראה היא תלווה אותנו עוד זמן רב. למציאות זו  השלכות מרחיקות לכת על אופן הלמידה וההוראה באוניברסיטה, שינויים...

עדכונים על תלוש שכר וסמס’ קיץ

עדכונים על תלוש שכר וסמס' קיץ 21.05.2020 תלוש שכר בתלוש השכר של חודש אפריל ישנן כמה תוספות למנחים, שהן חלק מתוצאות ההסכם הקיבוצי החדש עליו עמלנו ושקדנו לאורך כשנה וחצי. על מנת לעזור...

קורונה – עדכונים לאור המצב

קורונה - עדכונים לאור המצב 18.03.2020 חברי סגל יקרים, אנחנו פותחים את הסמסטר במצב ייחודי ומאתגר לכולנו כבני אדם, תושבי המדינה ועובדי האו"פ. בימים האחרונים קיבלת מספר מכתבי עדכון מההנהלה ומאיתנו ואנו מקווים...