Blog

Latest News

ב-25.6 “במה פתוחה” עם ד”ר אבי-רם צורף

ב-25.6 מפגש במסגרת "במה פתוחה" עם ד"ר אבי-רם צורף ד"ר אבי-רם צורף, מרכז הוראה מהמחלקה לתקשורת, סוציולוגיה ומדע המדינה מדבר על ספרו:  "קדמה מזרחה: ר' בנימין, דו־לאומיות וציונות־שכנגד"  (מרכז זלמן שז"ר, 2023) הספר זכה...

ב-28.5: “במה פתוחה” עם ד”ר איתי שניר

ב-28.5 התקיים מפגש במסגרת "במה פתוחה" עם ד"ר איתי שניר ב-28.5 התקיים מפגש נוסף במסגרת "במה פתוחה" עם ד"ר איתי שניר, חבר בוועד המנהל של "פורום המשפחות השכולות הישראלי -פלסטיני",...

מפגש בנושא התיק הפנסיוני שלך

מפגש בנושא התיק הפנסיוני  ב-21.2 ב-21.2 התקיים מפגש בנושא התיק הפנסיוני  שלכם.ן המפגש עסק בכלים מעשיים לבחינת התיק הפנסיוני שלכם.ן השיח הועבר על ידי מאיר זכריה, מנכ״ל אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה, בעל...

אסיפת סגל הוראה ב-19.2 בשעה 20:00

אנו שמחים להזמינכם.ן לאסיפה השנתית של כלל סגל ההוראה באו"פ 2024 יום שני, ה-19.2 שעה 20:00 נושאי האסיפה:   הדו"ח הכספי של שנת 2023   הצבעה על תקציב לשנת 2024   נושאים מעבודת הוועד   הערכות לקראת...