חזון ומטרות הועד

חזון ומטרות הועד

ועד סגל ההוראה יפעל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי וחברות הסגל, תוך ראיה רחבה, שקולה ומאוזנת של צרכי כלל החברים.ות. הוועד ישאף לניהול יחסי עבודה תקינים ומכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי.ות סגל ההוראה, האוניברסיטה והסטודנטים.יות, וזאת באופן המביא לידי ביטוי את המקום המרכזי של סגל ההוראה בחיי האוניברסיטה.  לשם כך:

  1. הוועד ישמש נציגות של כל חברי.ות סגל ההוראה כלפי הנהלת האו”פ בכל הנוגע ליחסי העבודה בין חברי.ות הסגל לבין הנהלת האו”פ.
  2. הוועד יפעל לקדם את ענייניהם.ן של כל חברי.ות הסגל ושל כל חבר.ה בסגל, וליישב כל מחלוקת בתחום יחסי העבודה.
  3. הוועד ישמש כתובת לסגל ההוראה בכל הנוגע ליחסי העבודה באו”פ, ולשם כך יקיים אמצעי קשר מקובלים ובהם דוא”ל, טלפון משרד, טלפון נייד, ושעות קבלת קהל בתיאום מראש.
  4. הוועד יפעל לקיום קשר עם מועצות וארגוני סגלי הוראה מקבילים בארץ ובחו”ל.
  5. הוועד יפעל לביצוע כל פעילות שנועדה לסייע לחברי.ות סגל ההוראה.