בבחירות שהתקיימו ב 4-5 בספטמבר נבחרו לוועד: אורי אנזנברג / איריס פייט / דורון טימור / דידי לופו / יעל מילון / ירון כהן צמח / לי אשל רובינשטיין / מוחמד יונס / מיכל כהן

הוועד שלנו

ועד סגל ההוראה פועל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי.ות הסגל, מנחים ומנחות, מרכזים ומרכזות, תוך ראיה רחבה, שקולה ומאוזנת של צרכי כלל החברים.ות. הוועד שואף לניהול יחסי עבודה תקינים ומכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי.ות סגל ההוראה, האוניברסיטה והסטודנטים.יות, וזאת באופן המביא לידי ביטוי את המקום המרכזי של סגל ההוראה בחיי האוניברסיטה.

הוועד שלנו

ועד סגל ההוראה פועל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי/ות הסגל, תוך ראיה רחבה, שקולה ומאוזנת של צרכי כלל חברי/ות הסגל. הועד שואף לניהול יחסי עבודה תקינית מכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי/ות הסגל הזוטר, האוניברסיטה והסטודנטים/יות, וזאת באופן המביא לידי ביטוי את המקום המרכזי של חברי/ות הסגל הזוטר בחיי האוניברסיטה

חדשות