עדכון מיוחד אמצע יולי 2024 כאן / מידעון יולי 2024 כאן /  סרטון המפגש בנושא התכנון הפנסיוני שלכם.ן כאן  /  הרשמו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו כאן

הוועד שלנו

ועד סגל ההוראה פועל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי.ות הסגל, מנחים ומנחות, מרכזים ומרכזות, תוך ראיה רחבה, שקולה ומאוזנת של צרכי כלל החברים.ות. הוועד שואף לניהול יחסי עבודה תקינים ומכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי.ות סגל ההוראה, האוניברסיטה והסטודנטים.יות, וזאת באופן המביא לידי ביטוי את המקום המרכזי של סגל ההוראה בחיי האוניברסיטה.

הוועד שלנו

ועד סגל ההוראה פועל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי/ות הסגל, תוך ראיה רחבה, שקולה ומאוזנת של צרכי כלל חברי/ות הסגל. הועד שואף לניהול יחסי עבודה תקינית מכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי/ות הסגל הזוטר, האוניברסיטה והסטודנטים/יות, וזאת באופן המביא לידי ביטוי את המקום המרכזי של חברי/ות הסגל הזוטר בחיי האוניברסיטה

חדשות