אסיפת סגל בתגובה לאי תשלום תוספת השכר תתקים ב-8.7 בשעה 20:00