מכתב בנוגע לסגל ההוראה והסטודנטים הערבים ינואר 2023