ריכוז הוראה

מרכזים

מרכזים ההוראה אחראים לתכנון האקדמי והאדמיניסטרטיבי של הוראת הקורס ולתיאום כל הפעילויות המתנהלות במהלכו. במסגרת עבודתם הם אחראים על יצירת וגיבוש צוות המנחים של הקורס: קליטה, שיבוץ, הדרכה והערכה. כמו כן, מרכזי ההוראה אחראים על התכנון האקדמי השוטף של הקורס: כתיבת חוברת המטלות, בחינות וחומרי עזר לתמיכה בלמידת הסטודנטים.

ככלל ישנן צורות העסקה שונות של מרכזי ההוראה שכן הם עובדים על פי חוזה אישי. עם זאת, מאז 2006 עקרונות העסקת המרכזים מבוססים על ההתאמות שבוצעו ואושרו על ידי הוועדה האקדמית שהתקיימה בתאריך 29 באוקטובר 2006. בין המלצות הוועדה: נקבע דירוג ומסלולי קידום למרכזי ההוראה, יצירת דרגות שכר בהתאם לדרגה ולשנות הוותק ומנגנון לקביעת היקף משרת ריכוז הוראה. המלצות אלה אוגדו במסמך, מסמך זה ידוע בכינויו ‘מסמך גרשון’ וניתן למצוא אותו כאן:

במסמך זה בוצעו תיקונים והתאמות בינואר 2021.