כשירות והערכת מנחות.ים

כשירות והערכת מנחות.ים

במסגת ההסכם הקבוצי למנחים, מעמידה האוניברסיטה תקציב יעודי בסך 200,000 ש”ח להשתתפות במימון השתלמויות וקורסים רלוונטיים לצורך ההתעדכנות האקדמית של חברי סגל ההוראה. סכום זה אינו במקום הסיוע דרך רשות המחקר.

ניתן לקרוא עוד בזכותון מנחים: הערכת מנחים

לניצול ההטבה יש לפנות למדור מנחים: נועה כץ, טלי טולדנו

טלפון:

09-7782186

09-7781572