זכותון למנחים

חזון ומטרות ועד סגל ההוראה

ועד סגל ההוראה יפעל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי סגל ההוראה באו”פ (מנחים ומרכזי הוראה), תוך ראייה רחבה, שקולה ומאוזנת של צורכי כלל חברי הסגל. הוועד ישאף לניהול יחסי עבודה תקינים ומכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי סגל ההוראה, לטובת האוניברסיטה ולטובת הסטודנטים, באופן שמבטא את המקום המרכזי של חברי סגל ההוראה בחיי האוניברסיטה. לשם כך:

 1. הוועד ישמש נציגות של כל חברי סגל ההוראה כלפי הנהלת האו”פ בכל הנוגע ליחסי העבודה בין חברי סגל ההוראה לבין הנהלת האו”פ.
 2. הוועד יפעל כדי לקדם את ענייניהם של כל חברי הסגל ושל כל חבר בסגל, וליישב כל מחלוקת בתחום יחסי העבודה.
 3. הוועד ישמש כתובת לסגל האקדמי הזוטר בכל הנוגע ליחסי העבודה באו”פ, ולשם כך יקיים אמצעי קשר מקובלים ובהם דוא”ל ושעות קבלת קהל.
 4. הוועד יפעל לקיום קשר עם מועצות וארגוני סגל הוראה מקבילים בארץ ובחו”ל.
 5. הוועד יפעל לביצוע כל פעילות שנועדה לסייע לחברי סגל ההוראה.

על אודות הארגון

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי הוא ארגון עובדים ישראלי שהוקם בשנת 2007 ומאגד עובדים מתחומים שונים. בכוח לעובדים מסייעים לקבוצות עובדים להתאגד ולהקים ועדי עובדים, כדי להגן על זכויות העובדים ולחתום עם המעסיק על הסכם קיבוצי שמעגן בתוכו את שיפור תנאי ההעסקה. בכוח לעובדים מאוגדים עובדים מתחומים שונים. נכון לשנת 2020 חברים בכוח לעובדים כ-18,000 עובדים ועובדות והוא מייצג כ- 35,000 עובדים ועובדות.
כוח לעובדים פועל במתכונת דמוקרטית והחלטותיו מתקבלות בדרך זו. חברי הוועדים נבחרים באופן דמוקרטי. לכל ועד הזכות להחליט לגבי כל עניין הנוגע לו, לרבות הכרזה על סכסוך עבודה, התחלת שביתה והפסקתה. כל הסכם קיבוצי המתגבש מול המעסיק מובא להצבעה של כלל העובדים שהתאגדו, כתנאי לאישורו. נוסף על , אספת הנציגים שהיא הנהגת הארגון, יש נציגות לכל ועד הקיים בכוח לעובדים, עפ”י גודלו היחסי. בכוח לעובדים צוותים מקצועיים מתחומי יחסי העבודה, המשפט, החברה, התקשורת ותחומים נוספים.
כוח לעובדים הוא ארגון א-מפלגתי, אינו מסונף, אינו ממומן ואינו מממן אף מפלגה. בכוח לעובדים קשת של דעות בהתאם לנציגים שנבחרים במקומות העבודה. כוח לעובדים נאבק למען עבודה מאורגנת חזקה ודמוקרטית, נגד העסקה קבלנית, שיטת הדורות ותהליכי ההפרטה, למען דמוקרטיה בעולם העבודה ולמען מדינת רווחה אוניברסלית. (קישור לאתר: כוח לעובדים)

דמי חבר ודמי טיפול

התשלומים לארגון נחלקים לשניים:

דמי הוועד: הם 0.2% ממשכורתו של העובד ומנוכים באופן אוטומטי בתלוש המשכורת. הסכום מנוכה לכלל אנשי הסגל ללא קשר להשתייכותם לארגון עובדים.

דמי חבר: הם 0.6% ממשכורתו של העובד ומנוכים באופן אוטומטי בתלוש המשכורת לאנשי סגל החברים בארגון כוח לעובדים.

ממשכורתו של עובד שלא הצטרף לכוח לעובדים, מנוכים דמי טיפול בשיעור זהה לדמי החבר, על פי סעיף 25 בחוק הגנת השכר התשי”ח-1958, .

בהתאם לחוק, דמי חבר/דמי טיפול הם הוצאה מוכרת למס ובגינם קיימת זקיפות שכר שלילית של 90% מערך ההוצאה. המשמעות היא ש-90% מדמי החבר/הטיפול מנוכים מהשכר ברוטו לצורך חישוב מס וכך למעשה דמי החבר/דמי הטיפול נמוכים יותר.

אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של הוועד

לוועד אתר אינטרנט (https://ousegel.org ) ובאמצעותו תוכלו להישאר מעודכנים במתרחש בעבודת הוועד, להיחשף למידע שימושי כמו – הסבר על תלושי שכר, מחשבוני שכר, ספרי טלפונים של האו”פ, לעיין בדו”חות, לבדוק את שכרכם וזכויותיכם ולעיין בהסכמי העבודה לרבות מכתבים נלווים והבנות עם ההנהלה ועוד.

לוועד גם דף פייסבוק. אילו מבינכם שעשו לדף LIKE,  נהנים מעדכונים בזמן אמת, נחשפים אל “מאחורי הקלעים” בעבודת הוועד ויכולים ליזום דיונים ופניות אל הוועד גם באמצעות פלטפורמה זו.
חפשו אותנו: ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה (https://www.facebook.com/oursegel)

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני פטור ממס.

מנחים במסלול עמית הוראה:

זכאים לקרן השתלמות מטעם האו”פ. הניכוי החודשי לקרן הוא 2.5% מהשכר ע”י העובד והפרשת האוניברסיטה היא בגובה  7.5% מהשכר. תקרת השכר ברוטו להפרשה לקרן השתלמות מוגבלת עד לתקרת מס הכנסה. ערך ההפקדה פטור ממס ובכך יש הטבת מס משמעותית לעובד. את הכסף הנצבר בקרן אפשר למשוך לאחר שלוש שנים למטרות השתלמות, או כעבור שש  שנים ומעלה לכל מטרה, ללא תשלום מס, בכפוף להוראות הקרן.

הקרן הנוכחית שנבחרה עבור המנחים היא “פסגות השתלמות”. הקרן מציעה לחברי הסגל באו”פ הנחה ניכרת בדמי הניהול שעומדים על 0.35% מהצבירה בחישוב שנתי. ההטבה בדמי הניהול ניתנת עד 2016, כל עוד המנחה עובד באוניברסיטה הפתוחה, או מיוצג על ידי ארגון העובדים “כוח לעובדים”. במהלך שנת 2016 תקבלו הודעה על המשך ההתקשרות עם “פסגות השתלמות” או על התקשרות עם קרן השתלמות אחרת.

ברצוננו להבהיר כי בשוק פועלות קרנות השתלמות רבות וכי זכותו של כל עובד בישראל לקבוע לאיזו קרן השתלמות יועברו ההפרשות בעבורו. ולנייד את חסכונותיו כרצונו על ידי מילוי טפסים מתאימים במנהל משאבי אנוש. להחלטה מושכלת, ככל האפשר, מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות המצויה באתר האינטרנט של משרד האוצר, אגף שוק ההון, כאן

לתשומת ליבך: אין במידע זה משום המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.

ביטוח פנסיוני

האוניברסיטה מחויבת לשלם לכל המנחים לפנסיה מיטיבה שהיא סה”כ 20.833% מהשכר לפי החלוקה הבאה:  6.5% הפרשת מעביד לתגמולים, 6% ניכוי העובד לתגמולים, 8.333% הפרשת מעביד לפיצויי פיטורין.

משמעות ההפרשה לפיצויי פיטורים היא,  שבתום העסקתכם, הכסף הנצבר בקרן נותר שלכם גם אם בחרתם להתפטר מהעבודה. ככל שהועסקתם לפני תחילתו של ההסכם הקיבוצי משנת 2011, ייתכן שתהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים מעבר לאלו הצבורים בקרן, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי או פיננסי לצורך בדיקת זכאותכם.

לידיעתכם: העובד יכול להגדיל את חלקו בהפרשות, עד 7% , ללא תשלום מס. לשם כך יש לפנות למשאבי אנוש.

ישנן 2 קרנות פנסיה המציעות הטבות מיוחדות לחברי סגל ההוראה פסגות ומנורה מבטחים. פרטים על התנאים ניתן למצוא באתר הוועד בקישור הבא: פסגות פנסיה מקיפה ומנורה-מבטחים.

ביטוח בריאות

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם עם הוועד בשנת 2015 זכאים העובדים להצטרף לתוכנית ביטוח הבריאות הקולקטיבית של עובדי האוניברסיטה הפתוחה ובני משפחותיהם המתנהלת בחברת כלל.

לעיון בפוליסה המלאה

הביטוח הרפואי הוא משפחתי לפי הסטטוס הרשום באו”פ, וכולל את הכיסויים הבאים, בהתאם לתנאי הפוליסה וכפוף לדרישות ההשתתפות העצמית:

 1. כיסוי מורחב עד 4,000,000 ₪ להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל כולל פיצוי על ביצוע השתלה ללא השתתפות המבטח.
 2. ניתוחים בישראל ושירותים נלווים לניתוח, כולל מסלול פיצוי על אי ניצול.
 3. טיפולים מחליפי ניתוח.
 4. ייעוציים רפואיים מיוחדים ושוטפים.
 5. שירותים רפואיים אמבולטוריים כגון בדיקות רפואיות הבחנתיות, בדיקות הריון, טיפולי פוריות ועוד.
 6. תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות עד 1,500,000 ₪ כל 3 שנים.
 7. עקירות שיניים כירורגיות וניתוחי חניכיים.
 8. כתבי שירות – ביקור רופא, שרותי מעבדה עד הבית, מוקד מידע וייעוץ רפואי, ייעוץ פסיכולוגי וכו’.
 9. כתב שירות לשירותי רפואה אלטרנטיבית, ושירותי רפואה מונעת ואיכות חיים.
 10. שירות “עזרה בניתוח” לתשלום עבור ניתוחים בתעריף חברת הביטוח לבני משפחה שאינן נכללים בביטוח.

הפוליסה מאפשרת הצטרפות ללא הצהרת בריאות במהלך 60 הימים הראשונים מתחילת העבודה באו”פ.  מדי חודש ינוכו משכר העובד תשלום עבור הביטוח. העלות מחושבת בהתאם לסטטוס המשפחתי של המנחה.

השתתפות האו”פ במימון הביטוח היא בגדר הטבה לעובדים, ולפיכך נזקפת כהכנסה מדי חודש.

מנחה המעוניין בביטוח בריאות צריך למלא טופס בקשה, אם הטופס הועבר לאחר 60 יום מתחילת עבודתו, יידרש לתת גם הצהרת בריאות. מנחים שאינם משובצים (חל”ת, קורסים מסורגים) ואינם מקבלים משכורת מהאו”פ באופן רציף מוזמנים לשמור על הזכויות הביטוחיות ולהסדיר את התשלום באופן עצמאי דרך סוכן הביטוח. במידה ולא יוסדר התשלום, הביטוח יופסק. וכדי להצטרף מחדש יש למלא הצהרת בריאות

מחיר הביטוח נכון ל-2021:

למשפחה (כולל ילדים רק עד גיל 25) הוא כ- 280 ₪, השתתפות או”פ כ- 50 ₪, תשלום העובד 230 ₪ לחודש.

מחיר הביטוח ליחיד הוא כ-130 ₪ השתתפות האו”פ 23 ₪, תשלום העובד 107 ₪ לחודש.

לתשומת לב: נתוני בני המשפחה הכרחיים לצורך שמירת זכויות הביטוח. בטופס 101 שנשלח אליך, נא לוודא שנתוני כל בני המשפחה מעודכנים (בני/ות זוג וילדים בכל הגילים).

סוכן הביטוח: לכל שאלה אנא פנו לסוכן הביטוח של “כלל”  המטפל בסגל האו”פ:

משה אופיר: טל: 077-5500000, 052-2583410, mosheophir1@gmail.com.

מילואים

מנחה ששירת שירות מילואים פעיל בתקופת העסקתו זכאי לתגמול. שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90.

על מי ששירת שירות מילואים להמציא אישור (טופס 3010) מקצין/ת הקישור בצה”ל על השירות. אנו ממליצים כי בעת קבלת האישור לבדוק אם נרשמו כהלכה הפרטים האישיים, תקופת השירות ומספר הימים, וכן אם האישור חתום כראוי.

הגשת התביעה מתבצעת בכמה דרכים (ע”י האו”פ / בפנייה לסניף המוסד לביטוח לאומי, באמצעות רשת האינטרנט) בהתאם למעמד המנחה – שכיר / עצמאי / שכיר ועצמאי.
מנחה שבחר להגיש את התביעה ישירות לאו”פ, נדרש לצרף לתביעתו  אישור מקורי על שירות המילואים ולהגישו למדור שכר.

במידה והמנחה לא החסיר מפגש הנחיה או שהחסיר מפגש הנחיה אבל השלימו, תשלם האו”פ למנחה את סכום תגמול המילואים שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי. במידה והמנחה הוחלף ומפגש ההנחיה הועבר על-ידי מנחה אחר, תחשב האו”פ את ערך יום העבודה תקזזו מהסכום שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי ואת היתרה תשלם למנחה.
אנו מזכירים, כי את הליך התאום למפגשי ההנחיה יש לבצע מול מחלקת מתקני לימוד.

כמו כן, באתר המוסד לביטוח לאומי תוכלו למצוא מידע עדכני בדבר שיעורי התגמול, מחשבון לחישוב תגמולי מילואים, ניכויים מתשלום התגמול, מוקד טלפוני לתגמולי מילואים ועוד:

http://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_Service/Pages/default.aspx

 

מחלה

מנחה זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה (ללא תלות בהיקף המשרה). אפשר לצבור ימי המחלה עד למכסה של 90 יום מקסימום ואי אפשר לפדותם. בתלוש השכר אפשר לראות את מכסת ימי המחלה הצבורים.

דיווח על מחלה נעשה למדור מנחים עם המצאת תעודה רפואית. תשלום דמי המחלה מתבצע על פי חוק דמי המחלה, התשל”ו 1976: עבור היום הראשון למחלה אין תשלום, עבור היום השני והשלישי משולמת מחצית מדמי המחלה והחל מהיום הרביעי ואילך יש תשלום מלא.

כלומר, מנחה שחלה והביא אישור רפואי יחושב עבורו ממוצע שכר ליום (חלוקת השכר הבסיסי החודשי ל- 26) ולאחר מכן:

 • עבור יום מחלה הראשון ינוכה 100% מהשכר הממוצע ליום.
 • עבור יומיים מחלה ינוכו 100%+50% מהשכר הממוצע ליום
 • עבור 3 ימי מחלה ינוכו 100%+50%+50% מהשכר הממוצע ליום.
 • עבור 4 ימי מחלה ומעלה לא ינוכה כלל.

אם המנחה המציא אישור רפואי והשלים את השעורים, יהא זכאי לכל שעה תעריף החלפה בסך 190 ש”ח ללא הבחנה בדרוג האקדמי של המנחה.

החזר הוצאות נסיעה

הוצאות הנסיעה של מנחה למרכזי הלימוד מורכבות משני סעיפים: הוצאות לפי ק”מ ותשלום ביטול זמן בגין נסיעות חריגות, כמפורט להלן.

הוצאות נסיעה לפי ק”מ: משולמות מדי חודש על פי כמות הק”מ המחושבת בכתב המינוי. כמות הק”מ לסמסטר מחושבת בכתב המינוי על פי תוכנית שיבוץ המנחה למרכזי הלימוד השונים ועל בסיס מערכת GPS למדידת מרחקי נסיעה, המשמשת את משאבי אנוש באוניברסיטה.

התעריף התשלום לק”מ הוא: עד 50 ק”מ לכיוון – 1.4 ש”ח לק”מ (תעריף הנהוג במגזר הציבורי). מעל 50 ק”מ ועד 70 ק”מ לכיוון – 1.53 ש”ח לק”מ. מעל 70 ק”מ לכיוון אין משלמים הוצאות נסיעה באופן אוטומטי, אלא באישור ראש המחלקה.

תשלום ביטול זמן בשעות בגין נסיעות חריגות: עבור נסיעות של 70 ק”מ הלוך ושוב ומעלה משלמים 35 ש”ח לשעה. הנוסחה לחישוב מס’ שעות ביטול זמן לתשלום היא ק”מ הלוך ושוב לחלק ל- 70 כפול מס’ המפגשים  = שעות ביטול זמן לתשלום. מעל 140 ק”מ הלוך ושוב לא משלמים ביטול זמן אלא באישור ראש המחלקה.

אנו ממליצים לבדוק את כתב המינוי ואת חישוב הק”מ ולבדוק האם מגיעים לכם תשלומים שלא קיבלתם, או להגיש בקשות לאישור חריגות בהתאם לצורך.

היריון וחופשת לידה

מנחה באוניברסיטה הפתוחה זכאית לחופשת לידה כחוק. כיוון שכתב המינוי להנחיה באוניברסיטה הפתוחה הוא לתקופה של חצי שנה, ללא קשר למועדי הסמסטר בפועל (בסמסטר סתיו המינוי מחודש אוקטובר ועד סוף חודש מרץ ובסמסטר אביב המינוי מחודש אפריל ועד סוף חודש ספטמבר), ומשום שיציאה לחופשת לידה או חזרה ממנה במהלך סמסטר מחייבת תיאום מיוחד, אנו ממליצים למנחה בהיריון או מנחה בחופשת הלידה ליצור קשר עם הוועד לייעוץ למיצוי זכויותיה כלפי האוניברסיטה.

תקופת ההיריון

 1. הפסקת כתב מינוי או אי חידושו בתקופת ההיריון של עובדת הם כפיטורין לכל דבר. בנוסף, על פי חוק יש לשמור על היקף העסקתה של אישה בהריון למשך תקופת ההיריון וכ-60 יום לאחר חופשת הלידה.
 2. מרכז ההוראה יתחשב, ככל האפשר ועל פי צורכי האו”פ בהריונה של המנחה בעת שיבוצה בתקופת ההיריון.
 3. מנחה בהיריון תשובץ להנחיה גם במקרה שידוע שהיא עומדת ללדת במהלך הסמסטר או מסיימת את חופשת הלידה במהלך סמסטר.
 4. כדי למצות את זכויותיך (למשל שמירת היקף העסקה), כדאי להודיע על הריונך למדור מנחים (דרך יצירת קשר) בחודש החמישי להריונך.
 5. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. מספר שעות ההיעדרות המותר על פי חוק:
 • עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדרות של  40 שעות במשך חודשי הריונה.
 • עובדת בחצי משרה זכאית להיעדרות של 20 שעות במשך חודשי הריונה.
 1. היעדרויות לצורך שמירת הריון, טיפולי פוריות ומצבים רפואיים אחרים אינן גוררות ניכוי מהשכר ולעתים נחשבות חופשת מחלה, בהתאם לחוק.

חופשת לידה

מנחה בהיריון זכאית לחופשת לידה – תקופה שבה מצד אחד אסור למעביד להעסיקה ומצד שני אסור לו לפטרה והיא זכאית לשכר עבודה.

על פי החוק, זכות העובדת לחופשת לידה בתשלום מביטוח לאומי של 15 שבועות בתשלום מהם עד שבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער לפי בחירת העובדת. אפשר להאריך את חופשת הלידה עד לא יותר מ- 16 שבועות. עובדת יכולה גם להאריך את חופשת הלידה ב-12 שבועות נוספים, שלא בתשלום. האב  זכאי להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים בחוק.

חופשת לידה אינה פוגעת בזכויות הקשורות בוותק. בחופשת לידה אסור למעסיק לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה אלא בהיתר שניתן ממשרד הכלכלה. היתר שכזה ניתן במקרים מיוחדים בלבד ולאחר שהמעסיק הוכיח כי הבקשה מוצדקת ואינה קשורה בהיריון עצמו. במצבים כאלה עומד לרשות המעסיק יתרון בשל הבקיאות בנהלים והזמינות של עזרה משפטית. לכן אנו קוראים לחברות הסגל לפנות לוועד בכל מקרה שבו מתנהל תהליך פיטורין במהלך היריון או לאחריו.

על תנאי זכאות מעודכנים בביטוח הלאומי תוכלו לקרוא כאן.

דמי הלידה

דמי הלידה משולמים בחופשת הלידה על ידי המוסד לביטוח לאומי לעובדת שהועסקה לפחות שישה חודשים לפני הלידה. בנוסף לדמי הלידה, על המעסיק להמשיך ולהפריש את חלקו בתנאים הסוציאליים אם העובדת תפריש את חלקה בעבור תקופה זו (יש לוודא עם חברת הביטוח את רצף ההפקדות של העובדת גם במהלך חופשת הלידה).

על פי חוק, דמי הלידה של עובדת שילדה מחושבים על פי שלוש המשכורות האחרונות.

חזרה מחופשת לידה

על המנחה להודיע בכתב או בדוא”ל על רצונה לחזור לעבודה בתום חופשת הלידה למחלקת משאבי אנוש.

עם תום חופשת הלידה של העובדת, חייבת האוניברסיטה להמשיך ולהעסיקה 60 יום נוספים לפחות באותו היקף ורמת שכר שהיו לה טרם יציאתה ללידה, בהתבסס על ממוצע נתוני העסקה ברבעון שקדם ללידה. כדי לפטר את העובדת בתום תקופה זו האוניברסיטה מחויבת לתת הודעה 30 יום מראש. עם המשך העבודה יחושב התשלום לפי היקף העבודה בפועל.

במקרים בהם עולות שאלות פרטניות שלא פורטו במעלה, אנו ממליצים,  לפנות לוועד לקבלת מידע נוסף.

חופשה ללא תשלום

בהסכם הקיבוצי מ-2015 הצליח ועד סגל ההוראה להוסיף אפשרות של יציאה לחל”ת למנחים בעלי ותק של חמש שנים לפחות ולצרכים אקדמיים בלבד.

החל”ת מוגבל לשנה אחת ולאחריה יתאפשר למנחה לחזור לעבודה באותם התנאים הסוציאליים תוך תיאום עם המרכז/ים וראש/י המחלקה שבה המנחה מלמד.

מנחה שמבקש לצאת לחל”ת יגיש את הבקשה לדיקנט הלימודים לפחות שישה חודשים מראש. תשובה תימסר לעובד לכל המאוחר שלושה  חודשים לפני מועד היציאה לחל”ת.

יש לזכור כי כבכל סמסטר, אין האוניברסיטה יכולה להבטיח שאותן קבוצות ייפתחו גם לאחר חזרה מחל”ת. לפרטים נוספים, פנו אלינו.

חופשה שנתית

עמית הוראה ומורה מן החוץ זכאים לחופשה בתקופת הפגרות בין הלימודים כשהם מקבלים תשלום אך אינם מלמדים בפועל. אין אפשרות לקחת חופשה מעבר לזמן זה. אין אפשרות לפדות את החופשה.

דמי הבראה

מנחה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה.

מספר ימי ההבראה מחושב בהתאם לוותק שצבר המנחה באוניברסיטה ובהתאם להיקף המשרה בקבוצות, שהנחייתן כלולה במסגרת ההסכם הקיבוצי.

להלן טבלת מכסת ימי ההבראה לפי ותק למשרה מלאה:

שנות ותק

באוניברסיטה

מכסת ימי

הבראה לתשלום

למשרה מלאה

1-0 5 ימים
3-2 6 ימים
10-4 7 ימים
15-11 8 ימים
19-16 9 ימים
20 ואילך 10 ימים

 

למנחה שמועסק במסלול עמית הוראה : היקף המשרה נקבע לפי מספר השעות בסמסטר ומספר הסטודנטים (ראו אחוז המשרה הנקוב בתלוש השכר). תשלום דמי ההבראה מבוצע פעמיים בשנה במשכורת מרס ובמשכורת ספטמבר.

למנחה שמועסק במסלול מורה מן החוץ:  לצורך חישוב ימי הבראה לתשלום, 30 שעות לחודש הן משרה מלאה. תשלום דמי ההבראה מבוצע באופן חודשי.

מדי שנה, בדרך כלל בחודשי הקיץ, מתעדכן ערכו של יום ההבראה.

חישוב ותק לעמית הוראה

ותק לצורך חישוב שכר נקבע לפי מספר השנים שעברו ממועד הזכאות של  העובד/ת לתואר ראשון בתוספת שנות השירות הסדיר בצה”ל / שירות לאומי באם היה. כל שנה ממועד הזכאות של העובד/ת לתואר שני נחשבת שנה וחצי של ותק. הוותק נלקח בחשבון בטבלאות השכר של ות”ת, והוא בא לידי ביטוי בקביעת השכר התחילי של המנחה, שכר המוגדר כ- 100% משרה. עם כל שנת ותק, השכר התחילי גבוה יותר, כמובן. השכר התחילי המשולב (כולל ותק) שונה עבור עמיתי הוראה א (בעלי תואר מ.א) ועבור עמיתי הוראה ב (בעלי תואר ד”ר).

כתב המינוי 

כתב המינוי הוא מסמך שנשלח אל מנחה המוגדר כעמית הוראה א או ב, ומפרט את היקף העסקתו באו”פ. כתב המינוי הוא סמסטריאלי והוא מפרט רק את תכולת העבודה שכלולה בהסכם הקיבוצי של המנחים.

מינוי לסמסטר סתיו הוא לפרק הזמן מחודש אוקטובר עד חודש מרס, ומינוי לסמסטר אביב הוא לפרק הזמן מחודש אפריל ועד חודש ספטמבר. מינוי לסמסטר קיץ הוא לחודשים יולי עד ספטמבר, ולכן חופף חלקית למינוי של סמסטר אביב (בתקופת סמסטר הקיץ ישולם השכר לכל המנחים על פי טבלת השכר של מורה מן החוץ).

כתב המינוי מיידע את המנחה בנוגע לשני נתונים חשובים:

 1. חישוב אחוז משרה – על פי פירוט מספר שעות ההנחיה ומספר הסטודנטים לקבוצה שאותה המנחה מלמד. אחוז המשרה מחושב באופן הבא: מספר השעות לסמסטר כפול 0.33 אחוז (מרכיב ההנחיה) ועוד מספר הסטודנטים כפול 0.29 אחוז* (מרכיב התמיכה בסטודנטים).
 2. חישוב תשלומים אחרים – נסיעות למרכז הלימוד וחזרה, שעות ביטול הנחיה (תוך כדי נסיעה), ושעות הנחיה סינכרוניות (שעות הכנה לשעורים המועברים בטכנולוגיה). גם נתונים אלה מוצגים לקבוצה. כמו כן, מציג כתב המינוי בעמוד נפרד, פירוט של תשלומים עבור תנאים סוציאליים: הסדר פנסיה, קרן השתלמות (אם קיימת)

תשלום עבור מטלות חריגות (לתעריפים מיוחדים)

שכר המנחים מגלם גם את בדיקת המטלות. עם זאת, חלק מן הקורסים באו”פ מאופיינים בפרויקטים מיוחדים, מטלות פרו סמינריוניות, או מטלות שהיקף בדיקתן הוא חריג. הוועד סבורה שעל התגמול בעבור הנחיית קורסים כאלה לשקף את ייחודם ולהיות מותאם לאופי והיקף המטלות. הוועד, בשיתוף מרכזי הוראה, ראשי מחלקות, ודיקנט הלימודים, ערכה מיפוי ועבודת חקר לאיתור הקורסים והמטלות הרלוונטיות. בהתאם להבנות בין ההנהלה לוועד, הוסכמה רשימת הקורסים ובהם מטלות המוגדרות כחריגות, כמו גם התשלום המתאים בעבורן.

מנחים הזכאים לקבלת תשלום נוסף בגין מטלות חריגות (ובכלל זאת פרויקטים שונים, ועבודות פרו סמינריון), קיבלו על כך הודעה מהאו”פ ומתוגמלים בהתאם החל מסמסטר 2014א. התשלום הנוסף נעשה כנגד בדיקת המטלות, ואין צורך בדיווח נפרד עליהן.

הטבת משרד ביתי

החל מהסכם 2020 מנחים המועסקים כעמיתי הוראה, בהיקף משרה סימסטריאלי של 45% ומעלה, או מנחים המועסקים כמורים מן החוץ, ומנחים לפחות שלוש קבוצות הנחיה, יהיו זכאים לתשלום בסך 250 ש”ח לכל סמסטר. מובהר, כי סמסטר ג’ יבוא במניין הסמסטרים לעניין זה, אלא אם הוא מהווה הסמסטר השלישי בו מלמד המנחה באותה שנה אקדמית.

אופיס 365

בשעה טובה ולאחר מאמצים רבים התבשרנו שהחל מסמסטר 2023ב האוניברסיטה מאפשרת למנחות ולמנחים פעילים להתקין את יישומי office 365 על המחשב הפרטי.

מצורפים דפי הדרכה כאן אופיס 365

הטבות והחזרים מיוחדים

מנחים המנחים במרכזי לימוד עם תנאים מיוחדים כגון מנחים מהמרכז המנחים באילת, או כאלו בהם יש בעיות עם הסדרי חניה. זכאים להחזרי הוצאות כפי שסוכם מול הוועד. אלו כוללים הסדרי נסיעות (טיסות), לינה, והחזרים על עלויות חניה (במידה וזו לא מסופקת). אם שובצת במרכז לימוד ייחודי, חשוב לוודא מול מדור מנחים את האפשרויות ואפשר לפנות לוועד במידה ועולה סוגיה ייחודית.

כשירות והערכת מנחים

מטרת הערכת המנחים היא לאפשר למרכזי ההוראה להעריך את עבודת המנחים באופן מובנה ולתת להם משוב על עבודתם. תהליך ההערכה מתבסס על שימוש במספר כלים, מותאם לוותק ההנחיה של המנחה, מתבסס על שקיפות כלפי המנחה ומושתת על דיסקרטיות וחיסיון מידע.

עבודת המנחים מוערכת תוך התייחסות לתחומים הבאים: בקיאות בחומרי הקורס; ניהול מפגשי הנחיה; תמיכה בסטודנטים; שימוש בסביבה מקוונת; עמידה במשימות שוטפות והיענות לצורכי הקורס; ושביעות רצון הסטודנטים.

בחינת כשירות מנחים תכלול בדיקה של המידה בה מתקיימת עמידה בתנאים של התעדכנות ושמירה על כשירות מקצועית בהוראה (למשל השתתפות בסדנאות מקצועיות) וכשירות אקדמית (למשל: הכשרה אקדמית נוספת, כנסים מקצועיים ועוד). ניתן לעבור על דרישות נוהל הכשירות כאן (להוסיף קישור) ומומלץ לוודא כי הנך עומד/ת בדרישות.

במסגרת ההסכם הקיבוצי הגיע הוועד להסכמים שונים בנושאים אלה עם ההנהלה, ובמהלך העשור האחרון עוצב נוהל הכשירות והערכה, חלקו מופעל זה מכבר וחלקו יכנס לתוקף ביוני 2024. להלן תקציר הנושא:

תהליך הערכת המנחות.ים מורכב מ-3 חלקים:

הערכת ביצוע – אמורה להתקיים עבור מנחה חדש.ה בתקופת הניסיון כל סמסטר במהלך תקופה זו. עבור מנחה ותיק.ה פעם בשנתיים – בכל קורס בו הוא.היא מנחה. התהליך כולל מילוי טופס ע”י מרכז.ת ההוראה, מתן זמן לתגובת המנחה ושיחת משוב. התהליך שודרג בעשור האחרון והחל מ-2023 עבר מחשוב וכיום כל המידע נגיש לכל מנחה תחת אזור הערכת מנחים בפורטל המנחים.

כשירות פדגוגית – מצופה ממי שמנחה באוניברסיטה להיות כשיר פדגוגית להנחיה. כשירות זו מושגת באמצעות מגוון הכשרות של היחידה להדרכה באוניברסיטה וביוזמת הקורס והמחלקה. מנחים.ות אמורים.ות לצבור שעות במהלך שנת העבודה שהם נגזרת מהיקף המשרה שלהם.ן.  מדובר בהכשרה פנים ארגונית והתשלום ניתן רק בעבור נסיעות במידה והן נדרשות. מדידת כשירות פדגוגית תתחיל רק בסיום תקופת ההכנה (מיוני 2024).

כשירות אקדמית – מצופה ממי שמנחה כי תשמר הכשירות האקדמית שלו הנמדדת עם הקבלה לעבודה. לפיכך הותקנה רשימה של קריטריונים אקדמיים המזכים בכשירות. זו נמדדת פעם בארבע שנים והבדיקה שלה תעשה גם היא רק החל מיוני 2024.

כדי לעודד את המנחים והמנחות להתעדכן אקדמית הוקצה בהסכם 2011 סכום של 200 אלף ₪ לשנה לטובת סיוע במימון הוצאות התעדכנות אקדמית. לאחרונה לאור הפעלת נוהל הכשירות הנ”ל וההבנה כי תקציב זה עדיין לא מנוצל כראוי פורסם בשיתוף הועד נוהל הכולל  פירוט התהליך לשם קבלת סיוע כספי. הנוהל מכסה סיוע במימון כל האפשרויות המופיעות ברשימת הקריטריונים של הכשירות האקדמית. ומומלץ לפנות ולבקש סיוע במימון בעבור כל הוצאה הקשורות להתעדכנות אקדמית שאינה משולמת ע”י האוניברסיטה מתקציב אחר (גם אם קיבלת סיוע בעבור פעילות זו ממוסד אחר)  – הנוהל חל על מנחים.ות בלבד.

קישור לנוהל הכשירות וההערכה המלא

השלכות ההערכה: יש לשים לב כי מנחה שלא  בוצעה לו הערכה או מנחה שתוצאות הערכתו לא הוזנו,  ייחסם במערכת שיבוץ מנחים ולא יתאפשר לו להגיש בקשת שיבוץ להנחיה בקורס. למנחה שקיבל הערכה לא מספיק טובה, מומלץ לפנות למחלקה לקידום מצוינות בהוראה לקבלת יעוץ אישי או הדרכה קבוצתית, לשיפור ההנחיה, לרבות אפשרות לתצפית במפגש הנחיה על ידי יועצת. מנחה שיהיה מעוניין לשוחח עם האחראי האקדמי על הקורס בעקבות ההערכה שקיבל ממרכז ההוראה או מנחה שלא יאשר בחתימתו את ההערכה של מרכז ההוראה – הערכה תועבר אל האחראי האקדמי. מנחה שהגיש בקשה להשתבץ להנחיה בקורס חדש, מביע בכך את נכונותו לאפשר למרכז ההוראה של הקורס החדש לעיין בהערכותיו מן העבר בקורסים אחרים.

אי עמידה בדרישות הכשירות האקדמית, המקצועית בהוראה או הערכה נמוכה תוביל לדיון על המנחה בוועדת הכשירות על פי הסכמות ותנאי ההסכם הקיבוצי ונוהל הכשירות.

מגבלת העסקה

מספר הקבוצות המרבי להנחיה למנחה באו”פ הוא: תשע  קבוצות לסמסטר אביב או סתיו וחמש קבוצות בסמסטר קיץ.

נדגיש כי לצורך מניין הקבוצות כאמור לעיל, לא יובאו בחשבון הקבוצות האלה: חו”ל, לקויי למידה, קורסים שאינם בהסכם, אנגלית רמה A- קיץ.

צמצום משמעותי בהיקף העסקה

במקרה של צמצום היקף העסקה של מנחה בעל ותק של חמש שנים לפחות עם היקף משרה ממוצע של 50% בארבעת הסמסטרים הקודמים לצמצום (או מעל 3 קבוצות הנחיה למנחה המועסק במסלול מורה מן החוץ), כאשר הצמצום הינו בשיעור של 50% מהיקף העסקה שהיה למנחה עד כה, המנחה יכול לבקש דיון בעניינו. הדיון יתקיים עם ראש המחלקה וראש מינהל משאבי אנוש, במטרה למצוא פתרון שימנע את הצמצום החד בהיקף העסקתו.

עקרונות לנוהל צמצום היקף העסקה של מנחה בהיקף העסקה של מעל 50% כאן

הוראה ותנאי העסקה במהלך אירועים חריגים

במהלך אירועים חריגים, כגון מצב ביטחוני רגיש ואירועי לחימה, סופות ומזג אוויר יוצא דופן וכדומה, ייתכנו ביטולי שיעורים וסגירת מרכזי לימוד באופן מרוכז. כמו כן, עשויים להיווצר מצבים שבהם נבצר ממנחה להגיע ללמד ועליו לבטל שיעור. אלה  גוררים לעתים גם דחייה במועדי הגשת ממנים, מועדי מבחנים ומעלים צורך בהיערכות מחודשת של צוותי הקורסים.

בעבר פעל ועד סגל ההוראה ביחס לכל אירוע שכזה, והגיעה להסכמה עם ההנהלה בנוגע לאופני ההשלמה של השיעורים ופיצוי המנחים במהלך האירועים או לאחריהם, לרבות תשלום נוסף עבור אלו. גם באירועים עתידיים ייבחן כל מקרה לגופו ונעדכן באופן מסודר כיצד יש לנהוג. בכל מקרה שבו עולה התלבטות או מופנית כלפיכם דרישה שאינה עולה בקנה אחד עם הנחיות הוועד, אנא התייעצו איתנו באופן מיידי ונשמח לסייע, לתמוך ולהנחות.

סיום העסקה

מנחה בעל ותק של שלוש שנים שהנחה לפחות בשלושה סמסטרים בשלוש שנים אלו, והאו”פ מבקשת להפסיק את עבודתו מסיבה שאפשר להגדירה  כ”אי התאמה”, יקבל הודעה מנומקת, והוא זכאי לשימוע שבו יוכל להשמיע הסתייגויותיו בעניין. אם למרות הסתייגויותיו הוחלט להפסיק את עבודתו, הוא יכול לערער על כך בפני ועדה, שיהיו חברים בה את ראש המחלקה האקדמית או דיקן הלימודים, ראש מינהל משאבי אנוש ונציג הוועד. אם מבקש המנחה לערער גם על החלטת ועדה זו, יכול יו”ר הוועד לערער בשמו לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים לקבלת החלטה סופית.

במקרה  שסיבת הפסקת העבודה אינה “אי התאמה” אלא אי פתיחת קבוצות עקב ירידה ברישום, יחול אותו המנגנון המפורט לעיל. בתנאי  שלמנחה ותק באו”פ של חמש שנים ומעלה והנחה במהלך תקופה זו לפחות בשמונה סמסטרים, והיקף משרתו הממוצע בארבע הסמסטרים שקדמו להחלטה היה של 50% לפחות לגבי מנחה המועסק במסלול עמית הוראה או שלוש קבוצות בממוצע לסמסטר למנחה המועסק במסלול מורה מן החוץ.

בכל מקרה של סגירת קורס או סירוג קורס,  על האו”פ  להודיע על כך סמסטר שלם מראש לוועד ולכל המנחים הרלוונטיים במערכת.

פרישה

מועד פרישת מנחים נקבע לתום השנה האקדמית בה חל יום ההולדת ה-67.
בהגיעך לגיל פרישה אלו האפשרויות שעומדות בפניך:

 1. אם את/ה מעוניין/נת לפרוש, אנו מאחלים לך ולבני משפחתך שנים רבות של הנאה ונשמח לעמוד לרשותך בכל דבר שתמצא לנכון.
 2. אם את/ה מעוניין להמשיך וללמד, ומרכז ההוראה וראש המחלקה תומכים בכך, ראש המחלקה רשאי לבקש בשמך מהנהלת האוניברסיטה לאפשר לך ללמד גם לאחר מועד הפרישה.
 3. אם המחלקה ביקשה להמשיך את העסקתך לאחר מועד הפרישה הרשמי ונענתה בתשובה שלילית, אנא פנה אלינו וננסה לסייע בידך. על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם ב-2015 רשאית הוועד לערער בשם  כמה מנחים בכל שנה על כפיית פרישה.

מחקר וכנסים

רשות המחקר פועלת לעידוד המחקר של כל חברי הסגל באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות סיוע באיתור מקורות חיצוניים למימון מחקרים ובהפניית בקשות אליהם. כמו כן מקדמת הרשות מחקרים על-ידי תמיכה ישירה באמצעות מענקים, מלגות והשתלמויות לצרכי מחקר. הרשות מרכזת ומעבירה לחברי הסגל מידע שוטף על מקורות מימון, ואחראית למעקב הכספי והמנהלי אחר הצעות המחקר שהוגשו דרכה וזכו למימון.

מנחה שהוא דוקטורנט זכאי להשתתפות של האו”פ בנסיעות לכנסים להצגת מאמרים, עד לגובה של 1000 דולר. כדי  לזכות במימון, יש להגיש בקשה לרשות המחקר. אישור המימון מותנה בהחלטה של ועדת ההיגוי. ועדה זו מתכנסת במועדים קבועים מראש במהלך שנת הלימודים. על מועדים אלה אפשר להתעדכן באתר האו”פ: או”פ ראשי – מחקר – מידע לחוקרים – מימון פנימי.

פרטים וטפסים בקישור הבא – http://www.openu.ac.il/research_authority/maankim.html).

לפרטים נוספים יש לפנות לרשות המחקר:מזכירת רשות המחקר:  שני ליבל בר shanilb@openu.ac.il

טלפון: 09-7781133/4/5
פקס: 09-7780781.

מימון לימודים והנחות בשכר לימוד

לימודים אקדמיים: חברי סגל ההוראה זכאים להטבה של פטור מלא משכר לימוד עבורם ועבור בני משפחתם (בני זוג וילדים) בלימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה בלבד. העובד רשאי לקבל את ההטבה רק לאחר תום תקופת הניסיון ובתנאי שהוא עובד בהיקף של שליש משרה לפחות במועד ההרשמה ובמועד הבחינה. ההטבה מחויבת בתשלום מס כחוק. זכאי המבקש להירשם ללימודים ימלא את טופס ההרשמה ויעבירו למזכירות מינהל משאבי אנוש אשר תבחן את זכאותו של המבקש ותאשר אותה בחתימה כנדרש.

מנחים שלומדים לתואר אקדמי מתקדם יוכלו לקבל השתתפות בשכר הלימוד החל מהיקף משרה מסוים ובכפוף לאישור, בדומה למקובל עבור מרכזי ההוראה. לא ימומנו תארים מתקדמים נוספים על התואר הקיים (כגון תואר שני נוסף)

לבקשות חריגות יש לפנות לאגף משאבי אנוש.

לפרטים נוספים וצפייה בנוהל אנא לחצו כאן.

לימודים חוץ אקדמיים

חברי סגל ההוראה בעלי ותק של חמש שנים לפחות זכאים להנחה של 50% משכר הלימוד במסגרת לימודים חוץ אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה (בין היתר: בית ספר “דיאלוג”, תפנית, אסכולות ודומיהם. ראו פירוט באתר האו”פ: או”פ ראשי – לימודי חוץ). העובד רשאי לקבל את ההטבה רק לאחר תום תקופת הניסיון ובתנאי שהוא עובד בהיקף של שליש משרה לפחות במועד ההרשמה ובמועד הבחינה. ההטבה מחוייבת בתשלום מס כחוק. זכאי המבקש להירשם ללימודים ימלא את טופס ההרשמה ויעבירו למזכירות מינהל משאבי אנוש אשר תבחן את זכאותו של המבקש ותאשר אותה בחתימה כנדרש.
לבקשות חריגות יש לפנות לאגף משאבי אנוש.

לפרטים נוספים וצפייה בנוהל אנא לחצו כאן.

מבצעים והטבות

חברי הסגל האקדמי נהנים מהטבות מעצם היותם עובדי האו”פ, לדוגמה: הנחה בחנות למדא, מחיר מנוי אטרקטיבי לחדר הכושר שבקמפוס האו”פ ברעננה. על הטבות אלו אפשר ללמוד בפורטל רווחה באו”פ

דרכים ליצירת קשר

מזכירות ועד סגל ההוראה
ימי קבלה בתיאום מראש

קמפוס רעננה בנין אקדמיה, חדר 171-
טלפון: 09-7781772
פקס: 09-7780673
נייד: 058-7151221

דוא”ל: ousegel.org@gmail.com
אתר אינטרנט: https://ousegel.org

כתובתנו בפייסבוק: ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה
https://www.facebook.com/oursegel