לי אשל רובינשטיין

לי אשל רובינשטיין

גזברית

מנחה במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה ומדריכת מיומנויות למידה במחלקה להוראה ולמידה. מעוניינת לקחת חלק פעיל בשימור ושינוי תנאי ההעסקה הקיימים למנחים, על מנת לטייבם, ולשפר את מערך היחסים החשוב שבין האוניברסיטה הפתוחה כגוף- מרכזים ומנחים כמייצגיו – וסטודנטים כצורכיו.