ירון כהן צמח

ירון כהן צמח

רכז פניות מרכזים

מרכז הוראה ב-MBA – אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה. בנוסף מנחה בתחומי כלכלה, מנהל עסקים ופילוסופיה. מלמד קורסים במוסדות שונים, ומנהל-שותף של רשת מדעי הרוח (רשת לשיתוף מידע אקדמי). “אני מאמין שבתור סגל ההוראה שאלת היציבות התעסוקתית היא השאלה המרכזית בטח ובטח בימינו, שבהם מערכת ההשכלה הגבוהה מחפשת דרך חדשה. החשש הוא שהדרך הזו תהיה על חשבוננו ולא בשיתוף עימנו