יעל מילון

יעל מילון

מועסקת באו”פ מ-2006 במגוון תפקידים: מרכזת הוראה, מנחה, אחראית פניות סטודנטים ועוזרת ראש התוכנית לעניינים אקדמיים בתוכנית הנדסת תעשייה וניהול, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב. לאורך כל התקופה האוניברסיטה הפתוחה היא מקום העבודה המרכזי שלי. במסגרת עבודתי נחשפתי למורכבות ולשונות הרבה המאפיינת את עבודת סגל ההוראה, מנחים ומרכזים, ולתהליכי עבודה של מערכות שונות באו”פ. למדתי הרבה ואני מבטיחה להמשיך ללמוד. אני רואה חשיבות רבה בהתארגנות ובייצוג עובדים ועוסקת בכך באופן פעיל בשנים האחרונות כמשתתפת פעילה בפורום מרכזי הוראה. מ-2017 נציגה מטעם האו”פ באסיפת הנציגים של כוח לעובדים ובמסגרתה ממלאת תפקידים שונים, כיום אני מכהנת כיו”ר ועדת הכספים בארגון.
כחברת ועד אפעל לשמירה וקידום המעמד הארגוני ותנאי ההעסקה של המנחים והמרכזים, בכללם: הגדרת תפקיד מכבדת אשר תאפשר, ככל הניתן, שמירה על הגמישות באופני ההעסקה, יציבות תעסוקתית, שכר ותנאים סוציאליים.