איריס פייט

איריס פייט

יושבת ראש

מנחה במחלקות לניהול וכלכלה, ניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מקרו, רכזת תקשוב. מלמדת במרכזי לימוד שונים בכל הארץ כולל תמיכה בסטודנטים מחו”ל. חברה פעילה בוועד סגל ההוראה בשנתיים וחצי האחרונות, ומעורבת בפעילות עוד קודם. “אני מודעת לתפקיד החשוב של הוועד בייצוג סגל ההוראה וזכויותיו ורואה חשיבות גבוה לכך שאוכל להמשיך ולתרום במסגרת זו. ההכרות עם פעולות הוועד תאפשר לי להמשיך ולתרום לטובת כלל הסגל למלא את התפקיד כמיטב יכולתי”.