Author - admin

לחימה בדרום

לחימה בדרום 21.08.2014 אנו עומדים בקשר עם הנהלת האוניברסיטה ונעדכן בהמשך

משא ומתן

משא ומתן 31.07.2014 בימים אלו מתקיים משא ומתן על הסכם קיבוצי חדש

הידעת?

הידעת? 12.06.2014 בחודש ספטמבר הקרוב תסתיים תקופת ההסכם הקיבוצי בחודש ספטמבר הקרוב תסתיים תקופת ההסכם הקיבוצי בחודש ספטמבר הקרוב תסתיים תקופת ההסכם הקיבוצי בחודש ספטמבר הקרוב תסתיים תקופת ההסכם הקיבוצי בחודש...

הידעת?

הידעת? 12.06.2014 שכרם של המנחים באו"פ נמוך ב11.6% מהנדרש על פי טבלאות הסגל הזוטר שכרם של המנחים באו"פ נמוך ב11.6% מהנדרש על פי טבלאות הסגל הזוטר שכרם של המנחים באו"פ נמוך...