תעריפים מיוחדים

תעריפים מיוחדים

לעיון בטבלאות התעריפים המיוחדים

החזר הוצאות נסיעה

הוצאות הנסיעה של מנחה למרכזי הלימוד מורכבות משני סעיפים: הוצאות לפי ק”מ ותשלום לשעות ביטול זמן בגין נסיעות חריגות.

א. הוצאות נסיעה לפי ק”מ: משולמות בכל חודש על פי כמות הק”מ המחושבת בכתב המינוי.כמות הק”מ לסמסטר מחושבת בכתב המינוי על פי תוכנית שיבוץ המנחה למרכזי הלימוד השונים ועל בסיס מערכת GPS למדידת מרחקי נסיעה, המשמשת את משאבי אנוש באוניברסיטה.

התעריף התשלום לק”מ הינו: עד 50 ק”מ לכיוון – 1.4 ש”ח לק”מ (תעריף הנהוג במגזר הציבורי). מעל 50 ק”מ ועד 70 ק”מ לכיוון – 1.53 ש”ח לק”מ. מעל 70 ק”מ לכיוון לא משלמים הוצאות נסיעה באופן אוטומטי, אלא באישור ראש המחלקה. כדאי מאוד לבדוק את כתב המינוי ואת חישוב הק”מ ולבדוק האם מגיע לך המנחה, תשלום שלא קבלת, בנסיעות ליעד מרוחק.

ב. תשלום ביטול זמן בשעות בגין נסיעה חריגה: עבור נסיעות של 70 ק”מ הלוך ושוב ומעלה משולם 35 ש”ח לשעה. הנוסחה לחישוב מס’ שעות ביטול זמן לתשלום היא ק”מ הלוך ושוב לחלק ל- 70 כפול מס’ המפגשים = שעות ביטול זמן לתשלום. מעל 140 ק”מ הלוך ושוב לא משלמים אלא באישור ראש המחלקה. כדאי מאוד לבדוק את כתב המינוי ואת חישוב הק”מ ולבדוק האם מגיע לך המנחה תשלןם , שלא קבלת, בנסיעות ליעד מרוחק.

תשלום עבור מטלות חריגות

שכר המנחים מגלם גם את בדיקת המטלות עם זאת חלק מן הקורסים באו”פ מאופיינים בפרויקטים מיוחדים, מטלות פרו סמינריוניות או מטלות שהיקף בדיקתן הוא חריג. המועצה מאמינה כי על התגמול בעבור הנחיית קורסים אלו לשקף את ייחודם ולהיות מותאם לאופי והיקף המטלות. הועד, בשיתוף מרכזי הוראה, ראשי מחלקות ודיקאנט הלימודים, ערך מיפוי ועבודת חקר לאיתור הקורסים והמטלות הרלוונטיות. בהתאם להבנות בין ההנהלה לועד, הוסכמה רשימת הקורסים ובהם מטלות המוגדרות כחריגות, כמו גם התשלום המתאים בעבורן.

מנחים הזכאים לקבלת תשלום נוסף בגין מטלות חריגות (ובכלל זאת פרויקטים שונים, ועבודות פרו סמינריון), קיבלו על כך הודעה מהאו”פ ומתוגמלים החל מסמסטר 2014א. התשלום הנוסף נעשה כנגד בדיקת המטלות, ואין צורך בדיווח נפרד עליהן.

אנו מברכים על הדיאלוג ושיתוף הפעולה הפורה עם ההנהלה בנושא, ושמחים בהצלחה להביא לשיפור נוסף בתנאי סגל ההוראה.

תשלום עבור שימוש בטכנולוגיה

עבור כל שעת הנחייה מרחוק באמצעים טכנולוגיים מקבל המנחה תוספת של 60 ש”ח עבור ההכנה. השעות בגינן יש תוספת נקראות שעות סינכרוניות. תוספת זו חלה הן על עמיתי הוראה והן על מורים מן החוץ. כמות השעות הסינכרוניות לסמסטר מוגדרת למנחה בכתב המינוי.

בדיקת בחינות

בדיקת הבחינות הינה באחריות מרכזי ההוראה. התשלום עבור בדיקת חלק מהבחינות כלול במסגרת השכר של מרכז ההוראה ואין עבורן תשלום נוסף. התשלום עבור בדיקת יתר הבחינות הינו בתעריף של 28 ש”ח לבחינה הנבדקת ע”י דרג א – בעלי תואר שני ו- 37.25 ש”ח לבחינה הנבדקת ע”י דרג ב – בעלי תואר שלישי.