תעריפים מיוחדים

תעריפים מיוחדים

לעיון בטבלאות התעריפים המיוחדים

החזר הוצאות נסיעה

הוצאות הנסיעה של מנחה למרכזי הלימוד מורכבות משני סעיפים: הוצאות לפי ק”מ ותשלום לשעות ביטול זמן בגין נסיעות חריגות.

א. הוצאות נסיעה לפי ק”מ: משולמות בכל חודש על פי כמות הק”מ המחושבת בכתב המינוי.כמות הק”מ לסמסטר מחושבת בכתב המינוי על פי תוכנית שיבוץ המנחה למרכזי הלימוד השונים ועל בסיס מערכת GPS למדידת מרחקי נסיעה, המשמשת את משאבי אנוש באוניברסיטה.

התעריף התשלום לק”מ הינו: עד 50 ק”מ לכיוון – 1.4 ש”ח ברוטו לק”מ (תעריף הנהוג במגזר הציבורי). מעל 50 ק”מ ועד 70 ק”מ לכיוון – 1.53 ש”ח לק”מ. עד 70 ק”מ התשלום מתבצע אוטומטית, מעל 70 ק”מ לכיוון יש להמציא אישור של ראש המחלקה על חריגה בק”מ. את האישור מראש המחלקה יש להעביר לפני תחילת הסמסטר. כדאי מאוד לבדוק את כתב המינוי ואת חישוב הק”מ ולבדוק האם מגיע לך, המנחה, תשלום שלא קבלת, בנסיעות ליעד מרוחק.

ב. תשלום ביטול זמן משולם באו”פ על הק”מ הרב שהמנחה נוסע למפגש הנחיה (לא עבור הזמן שלוקח לו להגיע) ביטול זמן משולם מעל 35 ק”מ לכיוון , התעריף לשעת ביטול זמן הוא 35 ש”ח ברוטו לשעת ביטול זמן. הנוסחה לחישוב מס’ שעות ביטול זמן לתשלום היא ק”מ הלוך ושוב לחלק ל- 70 כפול מס’ המפגשים = שעות ביטול זמן לתשלום. ביטול זמן למלמדים במרכז לימוד באילת – 5 שעות ביטול זמן לכל מפגש.

תשלום עבור מטלות חריגות

שכר המנחים מגלם גם את בדיקת המטלות עם זאת חלק מן הקורסים באו”פ מאופיינים בפרויקטים מיוחדים, מטלות פרו סמינריוניות או מטלות שהיקף בדיקתן הוא חריג. הוועד מאמין כי על התגמול בעבור הנחיית קורסים אלו לשקף את ייחודם ולהיות מותאם לאופי והיקף המטלות. הוועד, בשיתוף מרכזי הוראה, ראשי מחלקות ודיקאנט הלימודים, ערך מיפוי ועבודת חקר לאיתור הקורסים והמטלות הרלוונטיות. בהתאם להבנות בין ההנהלה לוועד, הוסכמה רשימת הקורסים ובהם מטלות המוגדרות כחריגות, כמו גם התשלום המתאים בעבורן.

מנחים הזכאים לקבלת תשלום נוסף בגין מטלות חריגות (ובכלל זאת פרויקטים שונים, ועבודות פרו סמינריון), קיבלו על כך הודעה מהאו”פ ומתוגמלים החל מסמסטר 2014א. התשלום הנוסף נעשה כנגד בדיקת המטלות, ואין צורך בדיווח נפרד עליהן.

אנו מברכים על הדיאלוג ושיתוף הפעולה הפורה עם ההנהלה בנושא, ושמחים בהצלחה להביא לשיפור נוסף בתנאי סגל ההוראה.

תשלום עבור שימוש בטכנולוגיה

עבור כל שעת הנחייה מרחוק באמצעים טכנולוגיים מקבל המנחה תוספת של 60 ש”ח עבור ההכנה. השעות בגינן יש תוספת נקראות שעות סינכרוניות. תוספת זו חלה הן על עמיתי הוראה והן על מורים מן החוץ. כמות השעות הסינכרוניות לסמסטר מוגדרת למנחה בכתב המינוי.

בדיקת בחינות

בדיקת הבחינות הינה באחריות מרכזי ההוראה. אצל מרכזי ההוראה התשלום עבור בדיקת חלק מהבחינות כלול במסגרת משרתו כמרכז ההוראה ואין עבורן תשלום נוסף. התשלום עבור בדיקת הבחינות הינו בתעריף של 28 ש”ח ברוטו לבחינה הנבדקת ע”י דרג א – בעלי תואר שני ו-37.24 ש”ח ברוטו לבחינה הנבדקת ע”י דרג ב – בעלי תואר שלישי.