קרן פנסיה והשתלמות

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון לטווח בינוני פטור ממס.

מנחים במסלול עמית הוראה זכאים לקרן השתלמות. הניכוי החודשי לקרן הינו 2.5% מהשכר ע”י העובד והפרשת האוניברסיטה הינה בגובה  7.5% מהשכר. המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס הינה 15,712 ש”ח לחודש. ערך ההפקדה פטור ממס ובכך יש הטבת מס משמעותית לעובד. הכסף הנצבר בקרן ניתן למשיכה לאחר 3 שנים למטרות השתלמות, או כעבור 6 שנים ומעלה לכל מטרה, ללא תשלום מס.

הקרן המומלצת עבור חברי הסגל היא “פסגות השתלמות”. הקרן מציעה לחברי הסגל באו”פ הנחה ניכרת בדמי הניהול שעומדים על 0.35% מהצבירה בחישוב שנתי, ו-0% דמי ניהול על הפקדות.

שימו לב! זכותו של כל עובד בישראל לקבוע לאיזו קרן השתלמות יועברו ההפרשות בעבורו. אין במידע זה משום המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.
אם ברצונכם לעבור לקרן השתלמות אחרת יש לפנות למדור מנחים למילוי טפסים. להחלטה מושכלת, ככל האפשר, מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות המצויה באתר האינטרנט של משרד האוצר, אגף שוק ההון, כאן.

ביטוח פנסיוני

כל עובד זכאי לביטוח פנסיוני באמצעות מקום עבודתו. במסגרת הביטוח הפנסיוני מפריש העובד 6% משכרו לצורך החסכון, ובהתאם להסכם הקיבוצי החל על חברי סגל ההוראה ולהוראות צווי ההרחבה הכלליים במשק בעניין ביטוח פנסיוני, האוניברסיטה מפרישה סכומים נוספים לביטוח פנסיוני לפי החלוקה הבאה: 6.5% לתגמולי פנסיה, ו-8.333% לפיצויי פיטורים הבאים במקום פיצויי פיטורים. משמעות ההפרשה לפיצויי פיטורים היא,  שבתום העסקתכם, הכסף הנצבר בקרן נותר שלכם גם אם בחרתם להתפטר מהעבודה. ככל שהועסקתם לפני תחילתו של ההסכם הקיבוצי משנת 2011, ייתכן שתהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים מעבר לאלו הצבורים בקרן, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי או פיננסי לצורך בדיקת זכאותכם.

ישנן 2 קרנות פנסיה המציעות הטבות מיוחדות לחברי סגל ההוראה

האחת הינה “פסגות פנסיה מקיפה

במסגרתה ניתן לבחור באחד משני המסלולים הבאים:

מסלול א’: במסלול זה עומדים דמי הניהול השנתיים מההפקדות השוטפות על 1.68% ודמי הניהול השנתיים על הכספים הצבורים על 0%. תוקף ההטבה עד ה 28.2.2030

מסלול ב’: במסלול זה עומדים דמי הניהול השנתיים מההפקדות השוטפות על 0.8% ודמי הניהול השנתיים על הכספים הצבורים על 0.15%.

התאמתם של המסלולים השונים היא אישית ותלויה בבחירתכם על סמך הכנסותיכם. אין במידע זה משום המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי. לבחירת המסלול המתאים עבורכם, אנו ממליצים על קביעת ייעוץ אישי.

שימו לב:

– לידיעתכם העובד יכול להגדיל את חלקו בהפרשות, עד 7%. עבור מי ששכרו נמוך מהשכר הממוצע במשק, התוספת תגדיל את הטבת המס. מי ששכרו גבוה מהשכר הממוצע במשק התוספת תהיה פטורה ממס רווח הון. לשם כך יש לפנות למחלקת משאבי אנוש (HR.infodesk@openu.ac.il).

– כאשר ההפקדות לביטוח הפנסיוני עולות על תקרת ההפקדות לקרן המקיפה (פעמיים השכר הממוצע במשק), מועברים יתרת הכספים לקרן כללית. בקרן זו עומדים דמי הניהול השנתיים על 0% מההפקדות השוטפות ודמי הניהול השנתיים על הכספים הצבורים על 0.5%.

כללי 

אנא שימו לב, הטבות התוכניות הנ”ל ניתנות אוטומטית החל מ1/1/2017 למי שכבר מנהל את חסכונותיו בפסגות, וכן יתאפשרו לכל חבר סגל הבוחר לעבור עכשיו או בעתיד עד לשנת 2022 (בשלב זה על פי ההסכם הנוכחי). ההטבות זמינות עבור מנחים העובדים באוניברסיטה הפתוחה גם עבור כספים המופקדים על ידי מעסיק מקביל אחר וישמרו גם חמש שנים לאחר מועד עזיבת האו”פ.

– עבור בני/בנות זוג של העובד/ת ועבור בני משפחה מדרגה ראשונה של העובד/ת פסגות מציעה הטבות בדמי הניהול הן של קרן הפנסיה והן של קרן ההשתלמות: לגבי קרן ההשתלמות מוצעת הטבה בדמי הניהול שעומדים על 0.5% מהצבירה בחישוב שנתי, ו-0% דמי ניהול על הפקדות. לגבי קרן הפנסיה מוצעת הטבה בדמי הניהול שעומדים על 0.5% מהצבירה בחישוב שנתי, ו-0% דמי ניהול על הפקדות. לגבי קרן הפנסיה המקיפה מוצעת הטבה בדמי הניהול שעומדים על 0.15% מצבירה בחישוב שנתי ו-1.5% דמי ניהול על ההפקדות.
למימוש ההטבות לבני זוג ולבני משפחה מדרגה ראשונה יש לפנות לנציג פסגות להוכחת קרבה לעובד.

לפרטים ניתן לפנות לנציג “פסגות” אריאל דרוויש     Ariel.Darvish@psagot.co.il

 

קרן פנסיה שניה הינה של “מנורה מבטחים”

ההסדר המוצע לחברי הסגל כולל את הפרטים הבאים:
 דמי ניהול לפנסיה המקיפה:

שיעור דמי הניהול מההפקדה החודשית שיעור דמי הניהול מהיתרה הצבורה בפועל (במונחים שנתיים
חלופה א’ 0.9% 0.145%
חלופה ב’ 1.2% 0.13%
חלופה ג’ 1.9% 0.045%

 

 דמי הניהול לקרן הפנסיה המשלימה: 0% על ההפקדה ו 0% על הצבירה.
 דמי הניהול לקרן השתלמות:

הצבירה בקופה בש”ח שיעור דמי הניהול מההפקדה החודשית שיעור דמי הניהול מהיתרה הצבורה בפועל (במונחים שנתיים
0 – 149,000 0% 0.4%
150,000 – 399,999 0% 0.35%
400,000 ומעלה 0% 0.3%

 

 דמי ניהול לקופת גמל להשקעה:
שיעור דמי הניהול מההפקדה החודשית: 0%, שיעור דמי הניהול מהיתרה הצבורה בפועל: 0.55%.

במסגרת הסכם השירות שנחתם מול מבטחים, זכאי כל עובד לפגישת יעוץ בה נציג מבטחים יתאים לו על-פי צרכיו בלבד את מסלול הביטוח המתאים לו ואת אחד מבין 13 מסלולי ההשקעה המתאים לו.

נציגי מבטחים ערוכים להגיע לכל עובד באשר הוא נמצא, ממטולה ועד אילת, בבית או בעבודה.

לעובדי האוניברסיטה התמנו צוות של מתכננים פנסיונים ומנהל תיק.

כל תנאי ההסדר המיטיב שהושג על-ידי וועד סגל ההוראה חלים על קרובי משפחה מדרגה ראשונה, באם יחפצו להצטרף אליו.

 

לפרטים ניתן לפנות לנציג “מנורה-מבטחים” חיים נעמת HNAAMAT@menoramivt.co.il

 

לתשומת לבכם:

– באחריותו של כל עובד לשמור על רצף ביטוחי בקרן הפנסיה שלו במקרים של הפסקת או השעיית עבודה. אנו ממליצים לחברי סגל שיוצאים לחל”ת, עובדים באו”פ באופן מסורג או נמצאים בחל”ד, להתייעץ עם המשווק הפנסיוני בנושא ולדאוג לזכויותיהם.

שימו לב! זכותו של כל עובד בישראל לקבוע לאיזו קרן פנסיה יועברו ההפרשות בעבורו. אין במידע זה משום המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.
אם ברצונכם לעבור לקרן פנסיה אחרת יש לפנות למדור מנחים למילוי טפסים. להחלטה מושכלת, ככל האפשר, מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות המצויה באתר האינטרנט של משרד האוצר, אגף שוק ההון, כאן.