מנחה עמית הוראה

מנחה עמית הוראה

“עמית הוראה” הינו מסלול העסקה אפשרי למנחה בתום תקופת הניסיון (שני סמסטרים). הבחירה בין מסלולי ההעסקה עמית הוראה ומורה מן החוץ ניתנת למנחים בהצהרה לפני תחילת סמסטר סתיו והיא תקפה לכל שנת הלימודים. שים לב – מנחה שאינו ממלא את ההצהרה מוגדר באופן אוטומטי כמורה מן החוץ.

מנחה המקיים אחד מהתנאים הבאים אינו יכול להיות מועסק במסלול עמית הוראה:

א. המנחה מועסק במשרה מנהלתית באוניברסיטה הפתוחה ומשרתו עולה על 50%.
ב. המנחה מועסק במשרה מלאה כסגל בכיר במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.
ג. ההכנסה של המנחה ממקורות, שאינם מתחום האקדמיה, עולה על 175% מהשכר הממוצע במשק. (נכון ל-1.1.21 18,249 ש”ח).
ד. פנסיונר שהכנסתו עולה על השכר הממוצע במשק (נכון ל-1.1.2021 10,428​​ ש”ח).
ה. מנחה בסמסטר קיץ ( העסקה במסלול עמית הוראה אפשרית רק בסמסטר סתיו ו/או אביב).
ו. מרכז הוראה המנחה במסגרת משרתו.

עמית הוראה א’ הינו מנחה בעל תואר שני או מי שלפי החלטת דיקן הלימודים האקדמיים, נסיונו המקצועי מאפשר לו קבלת דרגה זו.
עמית הוראה ב’ הינו מנחה בעל תואר שלישי או מי שלפי החלטת דיקן הלימודים האקדמיים, נסיונו המקצועי מאפשר לו קבלת דרגה זו.

כתב המינוי לעמית הוראה הינו לסמסטר אחד , קרי לששה חודשים. בסמסטר סתיו – מחודש אוקטובר ועד חודש מרץ, בסמסטר אביב – מחודש אפריל ועד חודש ספטמבר.
העסקה במסלול עמית הוראה הינה על פי היקף המשרה (באחוזים), המחושב בכתב המינוי באופן גלובאלי לכל הסמסטר מראש.

היקף המשרה מחושב בנוסחה פשוטה הכוללת שני מרכיבים יסודיים: מספר שעות הנחיה לסמסטר ומספר הסטודנטים . כל שעת הנחיה לסמסטר שווה 0.33% משרה וכל סטודנט שווה 0.29% משרה.
אחוז המשרה מקבוצה = מס’ השעות לסמסטר*0.33%+ מספר הסטודנטים * 0.29%.
היקף המשרה הכולל של מנחה לסמסטר הינו סכום אחוזי המשרה שלו בכל הקבוצות.

גובה השכר עבור משרה מלאה מוגדר בטבלאות ההסכם הקיבוצי בהתאמה לטבלאות הות”ת והינו תלוי בותק המקצועי של המנחה (ולא בותק ההוראה באו”פ). כל שנת שירות צבאי סדיר/שרות לאומי נחשבת כשנת ותק אחת, כל שנה מאז סיום התואר הראשון נחשבת שנת ותק אחת וכל שנה מסיום התואר השני נחשבת 1.5 שנות וותק. הוותק המקסימלי מבחינת שכר לעמית הוראה א’ הינו 15 שנה ולעמית הוראה ב’ הינו 25 שנה.
השכר החודשי הינו מכפלת היקף המשרה המחושב בשכר למשרה מלאה על פי הוותק.
מנחה שהיקף משרתו מעל 100% משרה יקבל שכר בגין החלק שמעבר ל- 100% כעמית הוראה, כאשר חלק זה מומר לשעות מורה מן החוץ. כל 1% משרה לסמסטר שווה 1.78 שעות מורה מן החוץ לסמסטר.
המשכורת משולמת במשך ששה חודשים לכל סמסטר (סתיו או אביב) ובכך יש רצף תעסוקתי. מנחים אשר מלמדים גם בסמסטר קיץ מקבלים שכר נוסף, מעבר לשכרם בשני הסמסטרים העיקריים, אשר משולם לפי מסלול מורה מן החוץ.

מנחה עמית הוראה זכאי לקרן השתלמות.  זו ההטבה היחידה שמנחה במסלול מורה מן החוץ אינו מקבל. קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון לטווח בינוני פטור ממס. הניכוי החודשי לקרן הינו 2.5% מהשכר ע”י העובד והפרשת האוניברסיטה הינה בגובה 7.5% מהשכר. ערך ההפקדה פטור ממס ובכך יש הטבת מס משמעותית לעובד. הכסף הנצבר בקרן ניתן למשיכה לאחר 3 שנים למטרות השתלמות ,או כעבור 6 שנים ומעלה לכל מטרה, ללא תשלום מס.

להסבר מפורט אודות תלוש שכר לחץ כאן  להסבר אודות כתב מינוי לחץ כאן