מסלולי העסקה

מסלולי העסקה

ההסכם הקבוצי של סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה חל על עבודת ההנחייה וריכוז ההוראה בקורסים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה.
המנחה מוגדר כמי שעוסק בהנחיה בקורסים המקנים נקודות זכות אקדמיות באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון ובמחלקה לאנגלית רמה A.

המנחה יכול להיות מועסק כעמית הוראה או כמורה מן החוץ. במקרים חריגים מתאפשרת גם העסקת מנחה בחוזה אישי או כעצמאי בהתאם לאשור משאבי אנוש.
מרכז הוראה מוגדר כמי שעוסק בריכוז קורסים המקנים נקודות זכות אקדמיות באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון וכן במחלקה לאנגלית בקורס ברמה A.