מחשבון שכר

מחשבון שכר למנחה
יש להזין את הנתונים הנדרשים לחישוב אומדן השכר:
*בסמסטר קיץ ניתן לעבוד רק כמורה מן החוץ
*בסמסטר קיץ לא ניתן לקבל השוואה מול עמית הוראה
יש להזין לכל קבוצת הנחייה לסמסטר את הנתונים הבאים:
קבוצה מס’ 1
להזנת קבוצה נוספת
התוצאות על פי הנתונים שהזנת:
מסלול העסקה: עמית הוראה א סמסטר: א
אחוז משרה מחושב: 0.00  (*בתלוש השכר ירשם עד 100%) וותק מקצועי מחושב: 0
תעריף לשעה למורה מן החוץ:335.24 שכר חודשי לעמית הוראה במשרה מלאה:8,965.22סוג
קבוצה
שעות
לסמסטר
מספר
סטודנטים
אחוז
משרה
שעות
סינכרוניות
שכר חודשי
לקבוצה
קבוצה 1 תמיכה והנחיה 0 0 0.00 0
סה''כ 0 0 0.00 0
0
שכר בסיסי לחודש לפי אחוז משרה:
0
תוספת מעל 100% משרה לפי תעריף ממ”ה:
0
תוספת בגין שעות סינכרוניות:
0
סה”כ שכר חודשי עבור הנחיה ותמיכה:
0
הפרשת מעביד לחודש לקרן השתלמות:

0
סה”כ לחודש*:
0
סה”כ לסמסטר*:

*האומדן אינו כולל החזר הוצאות נסיעה, הבראה,הפרשות וניכויים וכן הקטנת מס בגין הפרשה לקרן השתלמות.