כתב מינוי

כתב המינוי שקיבלת

אנו ממליצים בחום להיכנס לפורטל המנחים, להוריד את הקובץ ובו כתב המינוי, ולקרוא אותו בצורה מעמיקה: https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/myopr/PELE.FIRST

לאלו פרטים חשוב לשים לב?
– האם כל הקבוצות שאני מנחה מופיעות, והאם מניין שעות ההנחייה הקבוע לסמסטר הוא אכן שעות ההוראה הניתנות במסגרת הקורס? הדבר חשוב עבור חישוב אחוזי המשרה להנחייה.

– עבור עמיתי הוראה, האם מספר הסטודנטים המחושב בכתב המינוי הוא אכן מספר הסטודנטים הרשומים לקבוצת ההנחייה? הדבר חשוב עבור חישוב אחוזי המשרה להנחיה (ניתן להפיק רשימות סטודנטים במערכת המטלות).

-האם מספר המפגשים המחושב הוא אכן מספר המפגשים שנקבעו בפועל בלוח המפגשים של הקורס? הדבר חשוב עבור חישוב הנסיעות וביטול הזמן.

– האם כמות הקילומטרים לתשלום מחושבת נכונה? אנו מזכירים כי בהתאם לנוהל הנסיעות הקיים, עד נסיעה של 50 ק”מ לכיוון משולם סכום המחושב על פי 1.4 ש”ח לק”מ, וכי באם ישנה יתרה, מעל 50 ועד 70 ק”מ משולם סכום המחושב על פי 1.53 ש”ח לק”מ. על נסיעות מרוחקות מעל 70 ק”מ משולם סכום נוסף רק במידה וניתן לכך אישור חריג על ידי ראש המחלקה בהמלצת מרכז ההוראה.

במידה ויש לך שאלות, ניתן לפנות בדוא”ל אל נועה כץ גמרניק ממחלקת משאבי אנוש noaaka@openu.ac.il טלפון: 09-7781580  או אלינו ousegel.org@gmail.com