הסבר תלוש השכר

הסבר תלוש השכר

המצגות והסרטונים בעמוד זה מבוססים על ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2011 לכן אין להתייחס לסכומים הרשומים בדוגמאות. ההסברים והדוגמאות תקפים להסכם החדש שנחתם בשנת 2015.

להסבר על מערכת ניהול תלושי השכר חילן

עמית הוראה

מנחה מן החוץ

ניכויים בתלוש השכר