קרן הלוואות

קרן הלוואות

לאחרונה הוקמה על ידי ועד סגל ההוראה באו”פ קרן הלוואות שמטרתה לסייע לחברי הסגל החברים בכוח לעובדים בתקופות ביניים. ההלוואה מנוהלת וניתנת על ידי חברת Tarya שהיא פלטפורמה דיגיטלית חברתית שמחברת בין משקיעים ללווים באמצעות בנק אופק ובערבות של ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה.

לאחר קריאת נוהל הפניה למתן הלוואה יש למלא את טופס בקשת ההלוואה הדיגיטלי, ולהוריד את טופס ההצהרה, לחתום עליו ולשלוח אותו למייל הקרן loansvaad21@gmail.com

הקרן מושעת זמנית בשל קשיים בבנק “אופק”