סיום העסקה

סיום העסקה

עם סיום העסקתך באו”פ (כתוצאה מפרישה לגמלאות, התפטרות, פיטורים וכו’) עומדים לזכותך אגד זכויות וחובות שאנו מבקשים ממך לתת עליו את הדעת:

פיצויים

עד לשנת 2008 דמי הפיצויים נכללו בשכר ההנחייה בהתאם לחוזים האישיים שנחתמו עם סגל ההוראה. מאז 1.1.2008 בעקבות צר ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק פיצויי פיטורים, תגמולים וניכויים מועברים לקרן הפנסיה שנבחרה על ידי העובד.
עם סיום העסקתך תקבל ממחלקת משאבי אנוש מכתב סיום העסקה, ובנוסף תקבל ממדור שכר העתק טופס 161, העתקי שלושה תלושי שכר אחרונים וכן מכתב המעביר את הקופה על שמך. תוקפו של טופס 161 הוא לשלושה חודשים, במהלכם הנך מתבקש למלא טופס 161א ולשלוח אותו למס הכנסה, או לחלופין לגשת למס הכנסה (עם המסמכים שנשלחו אלייך) ולקבל טופס 160 המופנה לחברת הביטוח, את הטופס הנ”ל יש להעביר לחברת הביטוח יחד עם מכתב העברת הקופה על מנת לשחרר את הכספים לזכותך.
אין אנו מוסמכים לייעץ או להמליץ בתחום זה, אולם נהוג להותיר את הכספים בחסכון במידה וניתן בשל הטבות המס ודמי הניהול הגלומות בהן.

חסכון פנסיוני

במקרה של הפסקת עבודה או השעית עבודה, באחריותו של כל עובד לשמור על רצף ביטוחי. אנו ממליצים לחברי סגל שיוצאים לחל”ת, עובדים באו”פ באופן מסורג או עוזבים את האו”פ להתייעץ עם המשווק הפנסיוני בנושא ולדאוג לזכויותיהם. חשוב לשים לב כי במידה וחסכת באמצעות חברת ”פסגות” או “מנורה מבטחים”, איתן לועד סגל ההוראה יש הסכם הטבות המיועדות לסגל ההוראה באו”פ וזמינות עבור מנחים העובדים באוניברסיטה הפתוחה גם עבור כספים המופקדים על ידי מעסיק מקביל אחר וישמרו גם חמש שנים לאחר מועד עזיבת האוניברסיטה.
במקרה של יציאה לגמלאות, יש ליצור קשר עם קרן הפנסיה בה חסכת, ליידע אותה על הפרישה ולהעביר אליה את המסמכים הרלוונטים. מומלץ גם לבצע הדמייה במחשבון פנסיה ולערוך ייעוץ עם יועץ או משווק פנסיוני מקצועי. במידה וחסכונותיך נצברים בחברת ”פסגות”, ניתן לפנות לנציג ”פסגות”, המטפל בסגל ההוראה, אריאל דרוויש Ariel.Darvish@psagot.co.il ; במידה וחסכונותיך נצברים ב”מנורה מבטחים” ניתן לפנות לנציג “מנורה-מבטחים” חיים נעמת HNAAMAT@menoramivt.co.il

אבטלה

במקרה של הפסקת עבודה שאינה בשל הגעה לגיל פרישה, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לדמי אבטלה. חשוב לשים לב כי גם אם הנך עובד/ת במקום עבודה נוסף, יתכן ועומדת לך הזכות לקבלת דמי אבטלה חלקיים על הפסקת עבודתך באו”פ, וזאת בהתאם לאחוזי המשרה על פיהם עבדת באו”פ. למידע נוסף לבדיקת זכאות מומלץ להיכנס לאתר ביטוח לאומי כאן.

חל”ת

מנחה שהשלים חמש שנות עבודה באו”פ זכאי לחופשה ללא תשלום למשך 12 חודשים. לאחר תקופה זו הוא יכול לשוב למאגר המנחים, כלומר להגיש מועמדות לשיבוץ. אם עבודתך הופסקה מרצונך אך יתכן ותרצה/י לשוב ולהנחות, ו/או משום שלא נפתחו קבוצות אליהן יכולת להשתבץ, יתכן ומוטב לבחור ביציאה לחל”ת על מנת להישאר במאגר המנחים כך שיתאפשר לך לקבל שיבוצים בסמסטרים הבאים. בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם ועד סגל ההוראה בנושא.

ביטוח בריאות

אם הנך מבוטח/ת בביטוח בריאות מטעם האוניברסיטה הפתוחה, ועבודתך לא הופסקה באופן קבוע (חל”ת, קורסים מסורגים), באפשרותך להמשיך ולשמור על זכויותיך הביטוחיות ולהסדיר את השלום באופן עצמאי דרך מחלקת משאבי אנוש. חשוב להדגיש כי אם לא יוסדר התשלום מצידך, הביטוח יופסק. כדי להצטרף מחדש יש למלא הצהרת בריאות על מנת שלא יאבד רצף הביטוח.

כנס פרישה

מחלקת משאבי אנוש באוניברסיטה הפתוחה מקיימת מדי שנה כנס לעובדים העתידים לפרוש מהאוניברסיטה, בו הסבר מפורט על כלל הזכויות לקראת הפרישה ובמהלכה. הכנס בן היומיים מופעל על ידי חברה חיצונית ומתקיים בבית מלון, אך מלווה מקצועית על ידי האוניברסיטה הפתוחה. גם אם הוזמנת לכנס ולא השתתפת בו, ניתן לעשות זאת בהמשך. לפרטים יש ליצור קשר עם רונית איזקוב, בדוא”ל ronitiz@openu.ac.il או בטלפון 09-7781580.

מחלקת משאבי אנוש באוניברסיטה הפתוחה

עומדת לשירותך במהלך תכנון הפרישה ולאחריה. במידה וברצונך לקבוע פגישה או להתייעץ, ניתן ליצור קשר עם שלי שטרנברג-להב, בדוא”ל shellyst@openu.ac.il או בטלפון 009-7781580.

יש להדגיש שהאמור כאן אינו מחליף קבלת יעוץ מקצועי אלא הינו בבחינת מידע כללי בלבד. בכל החלטה, אנו ממליצים להתייעץ עם מומחים בנושא.