מנחה מורה מן החוץ

מנחה מורה מן החוץ

מסלול ההעסקה השני למנחים הינו מורה מן החוץ. במסלול זה יועסקו כל המנחים בתקופת הניסיון וכן המנחים אשר אינם עומדים בקריטריונים לעמית הוראה או שבחרו בהצהרה להיות מועסקים על פי מסלול זה. שים לב – מנחה שאינו ממלא את טופס ההצהרה השנתי מוגדר באופן אוטומטי כמורה מן החוץ.

כתב המינוי למורה מן החוץ הינו לסמסטר אחד. בסמסטר סתיו – מחודש אוקטובר ועד חודש מרץ, בסמסטר אביב – מחודש אפריל ועד חודש ספטמבר, בסמסטר קיץ – מחודש יולי עד חודש ספטמבר.
כתב המינוי למורה מן החוץ מגדיר את כמות השעות לתשלום בסמסטר בהתאם לשיבוצו של המנחה. השכר משולם לפי השעות לתשלום בחודש כפול התעריף לשעה המוגדר בהסכם הקבוצי (מותאם לטבלאות הות”ת) ובהתאם לדרג האקדמי של המנחה.

מורה מן החוץ א’ הינו מנחה בעל תואר שני. מורה מן החוץ ב’ הינו מנחה בעל תואר שלישי ומורה מן החוץ ג’ הינו פרופסור.
התעריף לשעה מהווה תמורה למכלול עבודות המנחה כולל בדיקת המטלות ותמיכה בסטודנטים. במסלול זה אין משמעות לותק המקצועי של המנחה ואין משמעות למספר הסטודנטים בכתה. במסלול זה אין הפרשה לקרן השתלמות. להסבר מפורט לגבי תלוש השכר למורה מן החוץ לחץ כאן.

אחת לשנה ניתנת למנחה האפשרות לבחור את מסלול ההעסקה שלו במידה ויכול להיות מועסק בשתי צורות ההעסקה. הבחירה היא שנתית ומבחינה כלכלית תלויה בכמות שעות ההנחיה ומספר הסטודנטים לסמסטר.למחשבון שכר שיעזור לך לאמוד את שכרך ואת המסלול העדיף לך כלכלית לחץ כאן.