תוצאות בחירות לנציגות סניף האו”פ בכוח לעובדים

תוצאות בחירות לנציגות סניף האו”פ בכוח לעובדים

03.02.2020

אנו שמחים להודיע שהבחירות הסתיימו ונבחרו לייצג את הסניף שלנו באספת הנציגים של כוח לעובדים 2020 – החברות והחברים הבאים:

שרון קטרון
יפית יצחק עופרי
שרון לוזון
איריס פייט
דנה קפלן
דוד לופו
עופר הדס
יעל מילון
גליה עופר
גל לוי
רונן וזינה
הילה כהן-ניסן
דורון טימור
נחמה בנימיני
ינון דוד יצחייק

בשם חברי וחברות הסניף אנו מאחלים בהצלחה לנציגות הנבחרת ובטוחים כי יפעלו לקדם את מגוון הנושאים בהם עוסק ארגון העובדים הדמוקרטי שלנו.

אנו מבקשים להודות לכל החברות והחברים שהציגו את מועמדותם.

כמו כן, אנו מודים לכל החברות והחברים שייצגו אותנו עד היום באסיפת כוח לעובדים.

בברכה,

נועה לויכטר
יובל לבל

ועדת הבחירות
בסניף האוניברסיטה הפתוחה