פרישה

פרישה

מועד פרישת מנחים נקבע לתום השנה האקדמית בה חל יום ההולדת ה-67.

בהגיעך לגיל פרישה אלו האפשרויות שעומדות בפניך:

1. אם את/ה מעוניין/נת לפרוש, אנו מאחלים לך ולבני משפחתך שנים רבות של הנאה ונשמח לעמוד
לרשותך בכל דבר שתמצא לנכון.
2. אם את/ה מעוניין להמשיך וללמד, ומרכז ההוראה וראש המחלקה תומכים בכך, ראש המחלקה
רשאי לבקש בשמך מהנהלת האוניברסיטה לאפשר לך ללמד גם לאחר מועד הפרישה.
3. אם המחלקה ביקשה להמשיך את העסקתך לאחר מועד הפרישה הרשמי ונענתה בתשובה
שלילית, אנא פנה אלינו וננסה לסייע בידך. על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם ב2015 רשאי
הועד לערער בשם מס’ מנחים בכל שנה. את/ה מוזמן לעיין במכתבי הלוואי.