מימון לימודים והנחות בשכר לימוד

מימון לימודים והנחות בשכר לימוד

לימודים אקדמיים:

חברי סגל ההוראה זכאים להטבה של פטור מלא משכר לימוד עבורם ועבור בני משפחתם (בני זוג וילדים) בלימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה בלבד. העובד רשאי לקבל את ההטבה רק לאחר תום תקופת הניסיון ובתנאי שהוא עובד בהיקף של שליש משרה לפחות במועד ההרשמה ובמועד הבחינה. ההטבה מחויבת בתשלום מס כחוק. זכאי המבקש להירשם ללימודים ימלא את טופס ההרשמה ויעבירו למזכירות מינהל משאבי אנוש אשר תבחן את זכאותו של המבקש ותאשר אותה בחתימה כנדרש.

מנחים שלומדים לתואר אקדמי מתקדם יוכלו לקבל השתתפות בשכר הלימוד החל מהיקף משרה מסוים ובכפוף לאישור, בדומה למקובל עבור מרכזי ההוראה. לא ימומנו תארים מתקדמים נוספים על התואר הקיים (כגון תואר שני נוסף)

לבקשות חריגות יש לפנות לאגף משאבי אנוש.

לפרטים נוספים וצפייה בנוהל

לימודים חוץ אקדמיים:

חברי סגל ההוראה בעלי ותק של חמש שנים לפחות זכאים להנחה של 50% משכר הלימוד במסגרת לימודים חוץ אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה (בין היתר: בית ספר “דיאלוג”, תפנית, אסכולות ודומיהם. ראו פירוט באתר האו”פ: או”פ ראשי – לימודי חוץ). העובד רשאי לקבל את ההטבה רק לאחר תום תקופת הניסיון ובתנאי שהוא עובד בהיקף של שליש משרה לפחות במועד ההרשמה ובמועד הבחינה. ההטבה מחוייבת בתשלום מס כחוק. זכאי המבקש להירשם ללימודים ימלא את טופס ההרשמה ויעבירו למזכירות מינהל משאבי אנוש אשר תבחן את זכאותו של המבקש ותאשר אותה בחתימה כנדרש.

לבקשות חריגות יש לפנות לאגף משאבי אנוש.

לפרטים נוספים וצפייה בנוהל