מחלה

מחלה

מנחה זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה (ללא תלות בהיקף המשרה). אפשר לצבור ימי המחלה עד למכסה של 90 יום מקסימום ואי אפשר לפדותם. בתלוש השכר אפשר לראות את מכסת ימי המחלה הצבורים.

דיווח על מחלה נעשה למדור מנחים עם המצאת תעודה רפואית. תשלום דמי המחלה מתבצע על פי חוק דמי המחלה, התשל”ו 1976: עבור היום הראשון למחלה אין תשלום, עבור היום השני והשלישי משולמת מחצית מדמי המחלה והחל מהיום הרביעי ואילך יש תשלום מלא.

כלומר, מנחה שחלה והביא אישור רפואי יחושב עבורו ממוצע שכר ליום (חלוקת השכר הבסיסי החודשי ל- 26) ולאחר מכן:

·         עבור יום מחלה הראשון ינוכה 100% מהשכר הממוצע ליום.
·         עבור יומיים מחלה ינוכו 100%+50% מהשכר הממוצע ליום
·         עבור 3 ימי מחלה ינוכו 100%+50%+50% מהשכר הממוצע ליום.
·         עבור 4 ימי מחלה ומעלה לא ינוכה כלל.

אם המנחה המציא אישור רפואי והשלים את השעורים, יהא זכאי לכל שעה תעריף החלפה בסך 190 ש”ח ללא הבחנה בדרוג האקדמי של המנחה.