ייעוץ משפטי

ייעוץ משפטי

חברי סגל ההוראה זכאים לקבל ייעוץ משפטי בעלות מופחתת באמצעות ועד סגל ההוראה. הועד מפנה לייעוץ משפטי מסובסד במקרים בהם יש להערכתה צורך בהתערבות או התייעצות משפטית בעניין תנאי העסקתו ו/או יחסי העבודה של העובד עם האוניברסיטה הפתוחה.

האם אתם מרגישים כי נעשה לכם עוול אנא פנו אלינו.