זכותון למרכזים

חזון ומטרות ועד סגל ההוראה

ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה יפעל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי סגל ההוראה באו”פ (מנחים ומרכזי הוראה), תוך ראייה רחבה, שקולה ומאוזנת של צורכי כלל חברי הסגל. הוועד ישאף לניהול יחסי עבודה תקינים ומכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי סגל ההוראה, לטובת האוניברסיטה ולטובת הסטודנטים, באופן שמבטא את המקום המרכזי של חברי סגל ההוראה בחיי האוניברסיטה.  לשם כך:

 1. הוועד ישמש נציגות של כל חברי סגל ההוראה כלפי הנהלת האו”פ בכל הנוגע ליחסי העבודה בין חברי סגל ההוראה לבין הנהלת האו”פ.
 2. הוועד יפעל כדי לקדם את ענייניהם של כל חברי הסגל ושל כל חבר בסגל, וליישב כל מחלוקת בתחום יחסי העבודה.
 3. הוועד ישמש כתובת לסגל ההוראה בכל הנוגע ליחסי העבודה באו”פ, ולשם כך יקיים אמצעי קשר מקובלים ובהם דוא”ל ושעות קבלת קהל.
 4. הוועד יפעל לקיום קשר עם ועדים וארגוני סגל הוראה מקבילים בארץ ובחו”ל.
 5. הוועד יפעל לביצוע כל פעילות שנועדה לסייע לחברי סגל ההוראה.

אודות הארגון

 

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, הוא ארגון עובדים ישראלי שהוקם בשנת 2007 ומאגד עובדים מתחומים שונים.  בכוח לעובדים מסייעים לקבוצות עובדים להתאגד ולהקים ועדי עובדים, כדי להגן על זכויות העובדים ולחתום עם המעסיק על הסכם קיבוצי שמעגן בתוכו את שיפור תנאי ההעסקה. בכוח לעובדים מאוגדים עובדים מתחומים שונים. נכון לשנת 2017 חברים בכוח לעובדים כ-15,000 עובדים ועובדות והוא מייצג כ-30,000 עובדים ועובדות.

כוח לעובדים פועל במתכונת דמוקרטית והחלטותיו מתקבלות בדרך זו. חברי הוועדים נבחרים באופן דמוקרטי. לכל ועד הזכות להחליט  לגבי כל עניין הנוגע לו, לרבות הכרזה על סכסוך עבודה, התחלת שביתה והפסקתה. כל הסכם קיבוצי המתגבש מול המעסיק מובא להצבעה של כלל העובדים שהתאגדו, כתנאי לאישורו. באספת הנציגים, שהיא הנהגת הארגון, יש נציגות לכל ועד הקיים בכוח לעובדים, לפי גודלו היחסי. בכוח לעובדים צוותים מקצועיים מתחומי יחסי העבודה, המשפט, החברה, התקשורת ותחומים נוספים.
כוח לעובדים הוא ארגון א-מפלגתי, אינו מסונף, אינו ממומן ואינו מממן אף מפלגה. בכוח לעובדים קשת של דעות בהתאם לנציגים שנבחרים במקומות העבודה. כוח לעובדים נאבק למען עבודה מאורגנת חזקה ודמוקרטית, נגד העסקה קבלנית, שיטת הדורות ותהליכי ההפרטה, למען דמוקרטיה בעולם העבודה ולמען מדינת רווחה אוניברסלית. (קישור לאתר: כוח לעובדים)

דמי חבר ודמי טיפול

התשלומים לארגון נחלקים לשניים:

דמי הוועד: הם 0.2% משכר העובד ומנוכים באופן אוטומטי בתלוש המשכורת. הסכום מנוכה לכלל חברות וחברי הסגל ללא קשר להשתייכותם לארגון עובדים.

דמי חבר: הם 0.6% ממשכורת העובד ומנוכים באופן אוטומטי בתלוש השכר לעובדים החברים בארגון כוח לעובדים.

ממשכורתו של עובד שלא הצטרף לכוח לעובדים מנוכים דמי טיפול בשיעור זהה לדמי החבר, על פי סעיף 25 בחוק הגנת השכר התשי”ח-1958.

בהתאם לחוק, דמי חבר ודמי טיפול הם הוצאה מוכרת למס ובגינם קיימת זקיפת שכר שלילית של 90% מערך ההוצאה. המשמעות היא ש-90% מדמי החבר/הטיפול מנוכים מהשכר ברוטו לצורך חישוב מס וכך יוצא שלמעשה דמי החבר/ דמי הטיפול נמוכים יותר.

אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של הוועד

לוועד אתר אינטרנט (https://ousegel.org) ובאמצעותו תוכלו להישאר מעודכנים במתרחש בעבודת הוועד, להתוודע למידע שימושי כמו הסבר על תלושי שכר, מחשבוני שכר, ספרי טלפונים של האו”פ, לעיין בדו”חות, לבדוק את שכרכם וזכויותיכם, ולעיין בהסכמי העבודה, לרבות מכתבים נלווים והבנות עם ההנהלה.

לוועד גם דף פייסבוק. אלה מביניכם שיעשו לדף LIKE,  ייהנו מעדכונים בזמן אמת, ייחשפו “למאחורי הקלעים” בעבודת הוועד ויוכלו ליזום דיונים ופניות אל הוועד גם באמצעות פלטפורמה זו.
חפשו אותנו: ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה: https://www.facebook.com/oursegel/.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני פטור ממס בכפוף לחוק. מרכזי הוראה זכאים לקרן השתלמות מטעם האו”פ.  הניכוי החודשי לקרן הוא  2.5% משכר הבסיס ע”י העובד והפרשת האוניברסיטה היא בגובה  7.5% משכר הבסיס.  תקרת השכר ברוטו להפרשה לקרן השתלמות מוגבלת עד לתקרת מס הכנסה. ערך ההפקדה פטור ממס ובכך יש הטבת מס משמעותית לעובד. את הכסף הנצבר בקרן אפשר למשוך לאחר שלוש שנים למטרות השתלמות, או כעבור שש שנים ומעלה לכל מטרה, ללא תשלום מס, בכפוף להוראות הקרן.

אנו מבקשים להבהיר כי בשוק פועלות קרנות השתלמות רבות וכי זכותו של כל עובד בישראל לקבוע לאיזו קרן השתלמות יועברו ההפרשות עבורו, ולנייד את חסכונותיו כרצונו על ידי מילוי טפסים מתאימים במינהל משאבי אנוש. להחלטה מושכלת, ככל האפשר,  מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות באתר האינטרנט של משרד האוצר,  אגף שוק ההון כאן.

שימו לב:  אין במידע זה משום המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה,  או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.

ביטוח פנסיוני

האו”פ מחויבת, ככל מעסיק, לשלם למרכזי ההוראה פנסיה מיטיבה, שהיקפה 20.833% מן השכר בהתאם לחלוקה הבאה: 6.5% הפרשת מעסיק לתגמולים; 6% ניכוי שכר העובד לתגמולים; 8.333% הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורים.

עבור מרכזי הוראה ותיקים, הנהיגה האו”פ, עד שנת 1985, תשלומי פנסיה במסגרת “מבטחים הוותיקה”. ההעברות בוצעו לקופת גמל בלבד (“תעוז” לשעבר בבנק לאומי וכיום ב”הראל”). עד היום מועברים לקופה זו ההפרשות להשלמה לפיצויים של העובדים הוותיקים. הקופה מנוהלת כברירת מחדל על ידי חברת “הראל” אך כל עובד רשאי להעבירה לכל חברת השקעות אחרת.

לידיעתך:  רק בקרן פנסיה חדשה , העובד/ת יכול/ת להגדיל את חלקו/ה בהפרשות, עד 7%, ללא תשלום מס. לשם כך יש לפנות למינהל משאבי אנוש.

אנו מבקשים להבהיר כי בשוק פועלות קרנות פנסיה רבות וכי זכותו של כל עובד בישראל לקבוע לאיזו קרן פנסיה יועברו ההפרשות עבורו, ולנייד את חסכונותיו כרצונו על ידי מילוי טפסים מתאימים במינהל משאבי אנוש. להחלטה מושכלת, ככל האפשר,  מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות באתר האינטרנט של משרד האוצר,  אגף שוק ההון.

שימו לב:  אין במידע זה משום המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה,  או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.

ביטוח בריאות

מרכזי ההוראה זכאים להצטרף לתוכנית ביטוח הבריאות הקולקטיבית של עובדי האוניברסיטה הפתוחה ובני משפחותיהם המתנהלת כיום בחברת “כלל”.

לעיון בפוליסה המלאה: כאן

הביטוח הרפואי הוא משפחתי לפי הסטטוס הרשום באו”פ, וכולל את הכיסויים הבאים, בהתאם לתנאי הפוליסה וכפוף לדרישות ההשתתפות העצמית:

1. כיסוי מורחב עד 4,000,000 ₪ להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל כולל פיצוי על ביצוע השתלה ללא השתתפות המבטח.

2. ניתוחים בישראל ושירותים נלווים לניתוח , כולל מסלול פיצוי על אי ניצול.

3. טיפולים מחליפי ניתוח.

4. ייעוצים רפואיים מיוחדים ושוטפים.

5. שירותים רפואיים אמבולטוריים כגון בדיקות רפואיות הבחנתיות, בדיקות הריון, טיפולי פוריות ועוד.

6. תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות עד 1,500,000 ₪. כל 3 שנים.

7. עקירות שיניים כירורגיות וטיפולי חניכיים.

8. כתבי שירות- ביקור רופא, שרותי מעבדה עד הבית, מוקד מידע וייעוץ רפואי, ייעוץ פסיכולוגי וכו’.

9. כתב שירות לשירותי רפואה אלטרנטיבית ושירותי רפואה מונעת ואיכות חיים.

10. שירות “עזרה בניתוח” לתשלום עבור ניתוחים בתעריף חברת הביטוח לבני משפחה שאינם נכללים

בביטוח.

הפוליסה מאפשרת הצטרפות ללא הצהרת בריאות במהלך 60 הימים הראשונים מתחילת העבודה באו”פ.  מדי חודש ינוכו משכר העובד תשלום עבור הביטוח. העלות מחושבת בהתאם לסטטוס המשפחתי של העובד.

השתתפות האו”פ במימון הביטוח היא בגדר הטבה לעובדים, ולפיכך נזקפת כהכנסה מדי חודש. לעיון בפוליסה המלאה ובעלויותיה המשתנות מעת לעת יש להיכנס לאתר הוועד.

על מרכז המעוניין להיכלל בביטוח הבריאות לחתום על טופס בקשה להצטרפות לביטוח אצל סוכן הביטוח שפרטיו מטה. מרכז ללא כתב מינוי (חל”ת, קורסים מסורגים), שאינו מקבל משכורת מהאו”פ באופן רציף, מוזמן לשמור על הזכויות הביטוחיות ולהסדיר את התשלום באופן עצמאי דרך סוכן הביטוח. במקרה שהתשלום לא יוסדר, הביטוח יופסק. וכדי להצטרף מחדש יש למלא הצהרת בריאות.

מחיר הביטוח נכון ל-2021:

למשפחה (כולל ילדים רק עד גיל 25) הוא כ- 280 ₪, השתתפות או”פ כ- 50 ₪, תשלום העובד 230 ₪ לחודש. מחיר הביטוח ליחיד הוא כ-130 ₪ השתתפות האו”פ 23 ₪, תשלום העובד 107 ₪ לחודש.

לתשומת לב: נתוני בני המשפחה הכרחיים לצורך שמירת זכויות הביטוח. בטופס 101 שנשלח אליך, נא לוודא שנתוני כל בני המשפחה מעודכנים (בני/ות זוג וילדים בכל הגילים).

סוכן הביטוח: בכל שאלה אפשר לפנות לסוכן הביטוח של “כלל” המטפל בסגל האו”פ:

משה אופיר: דוא”ל mosheophir1@gmail.com; טלפונים: 077-5500000 , 052-2583410.

מילואים

מרכז הוראה ששירת בשירות מילואים פעיל בתקופת העסקתו זכאי לתגמול. הגשת תביעה לדמי מילואים יכולה להתבצע בשתי דרכים: באופן עצמאי בטופס תביעה אישית של המוסד לביטוח לאומי; או באמצעות האו”פ (וזאת במידה והאו”פ מוגדרת כעבודה יחידה ו/או עבודה עיקרית). אם האו”פ אינה עבודה עיקרית או עבודה יחידה, יש להעביר למעסיק העיקרי את אישור המילואים, ובאופן עצמאי להגיש לביטוח לאומי את חלקה של האו”פ בתביעה (ראו הוראות באתר ביטוח לאומי, אפשר גם לפנות לקבלת סיוע ממינהל משאבי אנוש).

על מי ששירת שירות מילואים להמציא אישור (טופס 3010) מקצין/ת הקישור בצה”ל על השירות. אנו ממליצים בעת קבלת האישור לבדוק אם נרשמו כהלכה הפרטים האישיים, תקופת השירות ומספר הימים, וכן אם האישור חתום כראוי.

עבור מרכז המנחה מחוץ למסגרת המשרה, אם המרכז לא החסיר מפגש הנחיה או שהחסיר מפגש הנחיה אבל השלימו, תשלם האו”פ למרכז את סכום תגמול המילואים שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי. אם המרכז החסיר מפגשי הנחיה ולא השלימם יקוזז סכום התשלום עבור מפגשי הנחיה אלה מהסכום שבאו”פ תקבל מביטוח לאומי. את הליך התיאום למפגשי ההנחיה יש לבצע עם מחלקת מתקני לימוד. ניתן לפנות אליהם בטלפון 09-7781666.

כמו כן, באתר המוסד לביטוח לאומי תוכלו למצוא מידע עדכני בדבר שיעורי התגמול,  מחשבון לחישוב תגמולי מילואים, ניכויים מתשלום התגמול, מוקד טלפוני ועוד: ביטוח לאומי מילואים.

חופשות מחלה

א. ימי מחלה של מרכז ההוראה

מרכז הוראה זכאי לחודש ימי מחלה בשנה (ללא תלות בהיקף המשרה, החישוב הוא יחסי למספר ימי העבודה). אפשר לצבור את ימי המחלה עד למכסה של 90 יום ואי אפשר לפדותם. בתלוש השכר אפשר לראות את מספר ימי המחלה הצבורים.

דיווח על מחלה נעשה במערכת חילנט למדור נוכחות במינהל משאבי אנוש עם המצאת תעודה רפואית. תשלום דמי המחלה מתבצע  מהיום הראשון להיעדרות.

ב. מחלת בן משפחה

במקרה הצורך יכול מרכז ההוראה לנצל חלק ממכסת ימי המחלה העומדים לרשותו להיעדרויות בגין מחלת בן או בת משפחה (מקרבה ראשונה). מכסת ימי מחלת בן משפחה העומדת לרשות העובד משתנה בהתאם למעמד ההעסקה ולמספר ימי העבודה השבועיים. אפשר לבדוק אותה במערכת הנוכחות של חילן. אם נעדרת מסיבה זו, יש להמציא על כך אישור רפואי ולהעבירו למדור נוכחות. זכות זו אינה ניתנת לצבירה.

ג. מחלת בן משפחה עבור הורה יחיד

הורים יחידים לילדים עד גיל 18 שרשומים בספח תעודת הזהות מוגדרים בחוק כמי שעונים על אחד מהקריטריונים האלה: מי שאינו נשוי או אינה נשואה ואין אדם הידוע בציבור כבן או בת הזוג; נשוי או נשואה החיים בנפרד מבן או בת זוג שנתיים לפחות ופתחו בהליכי גירושים; אם עגונה (כהגדרת הביטוח הלאומי); אם שחיה בנפרד מבעלה אשר שהתה במשך תקופה, כמוגדר בחוק, במקלט לנשים מוכות ופתחה בהליכי גירושים; עולה חדש או עולה חדשה (עד שנתיים מיום העלייה לישראל) שבן או בת הזוג אינם בארץ.

הורים יחידים, כחוק, זכאים למכסת מחלת ילד (מחלת בן משפחה) מוגדלת (16 יום בשנה) עד שצעיר הילדים יגיע לגיל 18. מכסת ימים זו ניתנת מתוך מכסת ימי המחלה הכוללת של העובד. מינהל משאבי אנוש באו”פ הרחיב זכאות זו והורים יחידים  מקבלים אותה עד שצעיר הילדים מגיע לגיל 21. למימושה יש למלא הצהרה על-כך ולהעבירה למדור נוכחות. עם קבלת ההצהרה, תוזן עבורך הזכאות למכסה של 16 ימי מחלת ילד.

ד. ימי הצהרה אישית

זכאות לימי “הצהרה אישית” על מחלה היא בהתאם להסכם העבודה ובכפוף להיקף המשרה. עבור ימים אלה אין צורך להציג אישור רפואי, והם ינוכו ממכסת ימי המחלה. הצהרה זו תינתן ל-4 ימים מחלה לשנה לכל היותר. לתשומת לבך – אין אפשרות לנצל ימי הצהרה ברציפות. ימי ההצהרה האישית אינם ניתנים לצבירה  או להעברה משנה לשנה.

החזרי הוצאות נסיעה ואש”ל

א. נסיעות למקום העבודה (קמפוס האו”פ ברעננה)

תשלום הנסיעות ניתן עבור הוצאות הנסיעה מהבית למקום העבודה ובחזרה עבור כל יום עבודה. גובה התשלום מבוסס על תעריפי הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית. אם אפשר להשתמש בכרטיס “חופשי־חודשי”, יחושב התשלום לפי מחיר כרטיס זה. בעת שינוי בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית, מתעדכן, על-פי רוב, גם הסכום המשולם עבור הוצאות נסיעה.

ב. נסיעות למפגשי הנחייה

נסיעות למפגשי הנחיה משולמות על פי ק”מ ברכב פרטי על פי התעריפים המשולמים למנחים. הפירוט מופיע בכתבי המינוי להנחיה. כדי לקבל תשלום על הנסיעות למפגשי הנחיה הנערכים במסגרת המשרה (ואינם נכללים בכתב מינוי להנחיה), יש למלא דו”ח פעילות עודפת ולהגישו למדור מנחים במינהל משאבי אנוש.

תוספת הוראה סינכורנית –

הוראה באמצעים מקוונים מקנה זכאות לתוספת עבור כל שעת הוראה. הטבה זו מוקנית גם עבור הקבוצה המונחת במסגרת המשרה

הוצאות אש”ל

הזכאות להחזר הוצאות אש”ל היא לעובד ששוהה במסגרת תפקידו מחוץ למקום עבודתו הקבוע, לדוגמה ביציאה לביקור במרכזי לימוד שלא במסגרת הנחיה. לקבלת החזר ההוצאות, יש למלא ולהחתים “טופס אש”ל ונסיעות”, כמפורט בנהלי האו”פ ולהעבירו למינהל משאבי אנוש עד ה־20 בחודש, כדי שהתשלום ייכלל בשכר של אותו החודש.

אנו ממליצים לבדוק בתלוש השכר אם מגיעים לך תשלומים שלא קיבלת, או להגיש בקשות לאישור חריגות בהתאם לצורך.

טיפולי פוריות, היריון וחופשת לידה

א. טיפולי פוריות

היעדרות בגין טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית – החוק מאפשר לעובדת להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית (הן במסגרת אשפוז והן במסגרת של טיפול אמבולטורי). גם עובד העובר טיפולים ו/או המלווה את בת זוגו לטיפולי פוריות רשאי להיעדר מעבודתו. היעדרות מעבודה, בתנאים האמורים לעיל, מוכרת כהיעדרות מפאת מחלה, מתוך מכסת ימי המחלה שעומדת לרשות העובד. מכסת ימי ההיעדרות המוכרת בגין טיפולי פוריות מפורטת בחוק. דין עובדת שהיא אם נושאת (פונדקאית) כדין עובדת בהיריון.

פיטורי עובדים במהלך טיפולי פוריות – אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית בימי ההיעדרות בגין הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות, ללא קשר לוותק של העובדים באו”פ ובכפוף להוראות החוק. אסור לפטר עובדים העוברים טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות, גם אם לא נעדרו מהעבודה, בתנאי שהעובדים מועסקים באו”פ לפחות 6 חודשים. פיטורים של עובדים העוברים טיפולי פוריות מתאפשרים אך ורק אם ניתן היתר ממשרד הכלכלה.

ב. תקופת ההיריון

 1. הפסקת העסקה ו/או אי חידושה של ההעסקה בתקופת ההיריון מנוגדים לחוק. על פי חוק יש לשמור על היקף העסקתה של עובדת בהריון למשך תקופת ההיריון וכ-60 יום לאחר שובה מחופשת הלידה.
 2. על הממונה הישיר(ה) להתחשב ככל האפשר ועל פי צורכי האו”פ בהריונה של מרכזת הוראה.
 3. מרכזת הוראה שהיא גם מנחה תשובץ להנחיה גם במקרה שידוע שהיא עומדת ללדת במהלך הסמסטר או מסיימת את חופשת הלידה במהלך סמסטר.
 4. מרכזת הוראה רשאית להיעדר מעבודתה, בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. מספר שעות ההיעדרות המותר על פי חוק עבור משרה מלאה הוא 40 שעות במשך חודשי ההריון.
 5. כדי למצות את זכויותיך (למשל שמירת היקף העסקה), כדאי להודיע על הריונך למינהל משאבי אנוש בחודש החמישי להריונך.
 6. היעדרויות לצורך שמירת היריון, טיפולי פוריות ומצבים רפואיים אחרים אינן גוררות ניכוי מהשכר ולעתים נחשבות חופשת מחלה, בהתאם לחוק. על מנת למצות את זכויותיך, יש לפנות למדור נוכחות במינהל משאבי אנוש.

ג. חופשת לידה

מרכזת הוראה בהיריון זכאית לחופשת לידה – תקופה שבה מצד אחד אסור למעסיק להעסיקה ומצד שני אסור לו לפטרה והיא זכאית לשכר עבודה.

על פי החוק, זכות העובדת לחופשת לידה בתשלום מביטוח לאומי של 15 שבועות בתשלום מהם עד שבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער לפי בחירת העובדת. אפשר להאריך את חופשת הלידה בהתאם לחוק אך ללא תשלום, אך הדבר מותנה בוותק של שנה לפחות במקום העבודה.

האב  זכאי להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים בחוק.

חופשת לידה אינה פוגעת בזכויות הקשורות בוותק. בחופשת לידה אסור למעסיק לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה אלא בהיתר שניתן ממשרד הכלכלה. היתר כזה ניתן במקרים מיוחדים בלבד ולאחר שהמעסיק הוכיח כי הבקשה מוצדקת ואינה קשורה בהיריון עצמו. במצבים כאלה עומד לרשות המעסיק יתרון בשל הבקיאות בנהלים והזמינות של עזרה משפטית. לכן אנו קוראים לחברות הסגל לפנות לוועד בכל מקרה שבו מתנהל תהליך פיטורים במהלך היריון או לאחריו.

ד. דמי לידה

דמי לידה משולמים בחופשת הלידה על ידי המוסד לביטוח לאומי לעובדת שהועסקה לפחות שישה חודשים לפני הלידה. נוסף על דמי הלידה, על המעסיק להמשיך ולהפריש את חלקו בתנאים הסוציאליים אם העובדת תפריש את חלקה בעבור תקופה זו. על ההפרשות חלים ניכויי מס כחוק, ועם שובך לעבודה יבוצע קיזוז הסכומים. מומלץ לוודא עם חברת הביטוח וקרנות הפנסיה וההשתלמות כי רצף ההפקדות נשמר גם במהלך חופשת הלידה.

על פי חוק, דמי הלידה של עובדת שילדה מחושבים על פי שלוש המשכורות האחרונות.

עם לידתך, אנא הודיעי למינהל משאבי אנוש כדי שיוכלו להמשיך ולטפל בתביעה לדמי לידה לביטוח לאומי עבורך.

ה. חזרה מחופשת לידה

על מרכזת ההוראה להודיע בכתב או בדוא”ל על רצונה לחזור לעבודה בתום חופשת הלידה למינהל משאבי אנוש ולראש המחלקה האקדמית. עם תום חופשת הלידה של העובדת, חייבת האוניברסיטה להמשיך ולהעסיקה 60 יום נוספים לפחות באותו היקף ורמת שכר שהיו לה טרם יציאתה ללידה, בהתבסס על ממוצע נתוני העסקה ברבעון שקדם ללידה. כדי לפטר את העובדת בתום תקופה זו האוניברסיטה מחויבת לתת הודעה 30 יום מראש. עם המשך העבודה יחושב התשלום לפי היקף המשרה בפועל. במקרים שבהם עולות שאלות נוספות או פרטניות, אנו ממליצים,  לפנות לוועד לקבלת מידע נוסף.

חופשות

א. חופשה ללא תשלום

תקופת העסקתו של מרכז הוראה שמרכז קורס מסורג, תוגדר לתקופת הסמסטר שאותו הוא מרכז (6 חודשים). בסמסטר שבו הקורס אינו נלמד, יוגדר מרכז ההוראה כנמצא בתקופה של חל”ת.

בקשה חריגה ליציאה לחל”ת לצרכים אישיים (לימודים וכו’), דורשת אישור ראש מחלקה אקדמית, דיקן לימודים ומינהל משאבי אנוש.

ב. חופשה שנתית

הזכאות לחופשה שנתית באוניברסיטה מחושבת על פי שנה המתחילה ב־1 באוקטובר ומסתיימת ב־30 בספטמבר. המונח “ימי חופשה” מתייחס לימי עבודה בפועל ואינו כולל שבתות, ימי חג ומועד, שירות מילואים או ימי מחלה.

מרכז הוראה זכאי לחודש חופש בשנה, שנגזר מתקן מספר ימי העבודה שמוגדר לו. בהתאם לנוהלי האו”פ יש לנצל מדי שנה את מלוא מכסת ימי החופשה. החופשה השנתית איננה ניתנת לצבירה, אלא בהסכמת המעסיק ובכפוף לנוהלי האו”פ. ימי החופשה השנתית לא יאושרו לפדיון בזמן העבודה.

ג. חופשה מרוכזת

האו”פ רשאית לקבוע חופשות מרוכזות עבור העובדים (בדרך כלל אלו נקבעות עבור מועדים מרכזיים כגון חגי תשרי ופסח). במהלך החופשות המרוכזות מנוכים מכלל העובדים, ובהם מרכזי ההוראה, ימי חופשה  על חשבון ימי החופשה השנתית. מספר הימים האלה תלוי במספר ימי העבודה נטו הכלולים בחופשה המרוכזת, בדרישות הנוכחות של מרכז ההוראה, בחלקיות המשרה ובהסכמות עם ועד סגל ההוראה.

ד. היעדרויות מיוחדות

נוסף על מכסת ימי החופשה השנתית, מרכז הוראה זכאי לחופשות מיוחדות בנסיבות אלה:

תקופת אבל – אם חלילה נפטר קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח או אחות, בן או בת, בן או בת זוג), זכאי העובד להיעדר מהעבודה מיום הפטירה ועד תום ימי האבל (ה”שבעה”). על ימי היעדרות אלה יקבל העובד תשלום כעל ימי עבודה.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה עובד שקרוב משפחה מדרגה ראשונה שלהם (הורה, בן או בת זוג, אח או אחות, בן או בת) נמנה עם הנופלים במערכות ישראל או בפעולות האיבה, זכאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון. על יום היעדרות זה יקבל העובד תשלום כעל יום עבודה.

דמי הבראה

מרכז הוראה שהשלים את שנת עבודתו הראשונה, זכאי לתשלום 12 ימי הבראה בשנה, באופן יחסי להיקף משרתו. ערכו של יום הבראה מתעדכן מדי שנה, התשלום מבוצע במשכורת חודש יולי.

נוכחות

מרכז הוראה כפוף לנוהלי נוכחות בקמפוס האו”פ ברעננה, ועל כן הוא מחויב בהחתמת שעון. על מרכז הוראה שאין לו תואר שלישי להחתים שעון פעם אחת ביום נוכחות, מרכז הוראה בעל תואר שלישי פטור מהחתמת שעון. מחובתו של כל מרכז הוראה לדווח על היעדרות מעבודה למדור נוכחות.

העסקת מרכזי הוראה

ועד סגל ההוראה מאגד ומייצג את מרכזי ההוראה האו”פ, אך מרכזי ההוראה אינם מועסקים בהתאם להסכם קיבוצי כי אם בחוזים אישיים, בכמה צורות העסקה.

מרכז הוראה שהחל עבודתו לאחר שנת 2006, מועסק על פי “מתווה גרשון” הקובע טבלאות שכר, חישובי אחוזי משרה וחיוב הנחיה של קבוצה אחת לפחות בשנת לימודים אקדמית (לפרטים ראו את המסמך המלא באתר הוועד). מרכז הוראה ותיק, שבחר להצטרף ל”מתווה גרשון”, מועסק גם הוא עפ”י מתווה זה. מרכז הוראה ותיק, שלא הצטרף למתווה זה, מועסק בתנאים פרטניים שהוגדרו בחוזה אישי.

בהתאם לכך, החוזה האישי קובע בפועל את תנאי ההעסקה של כל מרכז, ויש להיעזר בו כדי להבין את התנאים, הזכויות והדרישות הנלוות לתפקיד. אפשר, כמובן, לפנות לוועד בכל שאלה שעולה בנושא זה.

א. הסכם העסקה

הסכם העסקה נחתם עם מרכז הוראה עם כניסתו לתפקיד ומפרט את תנאי העסקתו באו”פ. הסמסטר הראשון להעסקה בריכוז הוראה נחשב כסמסטר ניסיון הן מבחינת האו”פ והן מבחינת המרכז. הסכם ההעסקה מוגדר לשנה אקדמית או סמסטר, בגין הפעלה של סמסטר התגמול הוא למשך 6 חודשים (סמסטר א’ בין החודשים אוקטובר – מרץ ; סמסטר ב’ בין החודשים אפריל – ספטמבר). סמסטר הקיץ  נכלל בחישוב המשרה אם באותה שנה הקורס איננו נלמד בסמסטר א’ או בסמסטר ב’ או בשניהם. במקרה זה הוא ייחשב כסמסטר לכל דבר ועניין. אם הקורס נלמד בסמסטרים א’ וב’, תשולם “תוספת קיץ” כתשלום נוסף, החורג מחישוב היקפי המשרה (ר’ להלן “תשלומים נוספים”).

מדי שנה אקדמית/סמסטר מקבל מרכז הוראה מכתב הודעה על הארכת המינוי ועל היקף המשרה העדכני, בכפוף לחישוב עדכני של אחוזי המשרה.

ב. חישוב אחוזי המשרה

חישוב אחוזי המשרה של מרכז הוראה מתבסס על הקורסים המיועדים לריכוז ומספר הסטודנטים הרשומים בפועל. במקרה שמוגדרת העסקה עתידית, הצפי כולל גם את הסמסטרים הבאים והנתונים מתבססים על ניסיון העבר. במקרים מסוימים שבהם לא ברור אם קורסים מוצעים ייפתחו, אין מחשיבים קורסים אלה במסגרת אחוזי המשרה הצפויה, ואלה אמורים להתעדכן במהלך השנה רק אם הקורסים נפתחו. במקרה של היקף משרה שנתי, מתבצע עדכון סמוך לפתיחת סמסטר ההפעלה (ייתכן עדכון או קיזוז). מינהל משאבי אנוש מודיע על היקף המשרה המעודכן. אפשר להתעדכן בטבלאות אחוזי המשרה באתר הוועד.

הגדרת היקף המשרה היא עד 100% משרה. יתרת התגמול משולמת כגמול היקף משרה  הנושא את מלוא התנאים הסוציאליים, ומפורט במכתב שנשלח למרכז.

קיימים מקרים בהם החישוב מורכב במיוחד. יש לתת את הדעת בייחוד על הפרמטרים הבאים:

 1. קורס מסורג – קורס שמוצע רק סמסטר אחד במהלך שנת לימודים ולא מדי סמסטר, יתוגמל רק בסמסטר ההפעלה.
 2. מרכז הוראה שמעסיק מנחה בקורס שבו עליו להנחות במסגרת המשרה נדרש לקבל את אישור דיקן הלימודים לכך. במקרה זה, יופחתו 11% מהיקף משרתו הסמסטריאלית וכן תאבד זכותו לקבל את תוספת ה-3,000 ₪ אם מדובר בקורס שני או יותר שהוא מנחה במסגרת המשרה. יש לשים לב שמעל 25 סטודנטים באותה קבוצה תשולם תוספת תשלום על הסטודנטים העודפים (פרמטר סטודנט של עמית הוראה). מעל 40 סטודנטים המרכז יקבל חוזה הנחייה מלא (במקרה שמרכז ההוראה מנחה את הקבוצה).
 3. טעויות וסטיות מן האחוזים המגיעים למרכז הוראה יתוקנו בתלוש הבא או בסמסטר העוקב תוך קיזוז לכאן או לכאן של הסכומים החסרים/עודפים.

אחוזי משרה מעבר לאלה ניתנים במספר מקרים נוספים:

 1. במקרה של ריכוז קורס חדש, מרכז הוראה זכאי לחודשיים תשלום עבור הכנת הקורס בשיעור 25% אחוז המשרה. במקרה שמתמנה לקורס מישהו מצוות הקורס הזכאות לתשלום היא לחודש אחד בלבד.
 2. במקרה של מילוי משימות נוספות נוסף על ריכוז ההוראה, כגון עוזר ראש מחלקה, אחראי פניות מחלקתי, אחראי טכנולוגיה מחלקתי, תינתן תוספת תשלום. היקפי המשרה משתנים בין המחלקות בכפוף לגודלן, כל זאת בכפוף להנחיות ולאישור דיקן הלימודים.

ג. תשלומים נוספים

 1. גמול קיץ: תשלום הניתן במקרה של זכאות לתוספת קיץ, תוספת המיועדת למרכז הוראה המרכז קורסים הנלמדים במשך שלושה סמסטרים בשנה. תוספת זו מופיעה ברשימת התשלומים הנוספים בתלוש. ומונפק בגינה מכתב ממינהל משאבי אנוש.
 2. הוראה באמצעות טכנולוגיות: מרכז הוראה המנחה קורס בהנחיה סינכרונית באחד האמצעים הטכנולוגיים הקיימים באו”פ (כגון “אופק” או “זום”) זכאי לתשלום של 60 ₪ עבור כל שעת הוראה. אם לא מונפק כתב מינוי עבור פעילות זו יש לדווח עליה בדו”ח פעילות עודפת.
 3. בדיקת בחינות: תשלום על בדיקת בחינות מעבר להיקף הנדרש בתכולת המשרה, ר’ פירוט בסעיף ה’.
 4. טיפול בעבודות סמינריוניות: מרכז הוראה שמרכז קורס מתקדם שבו אפשר לכתוב עבודה סמינריונית, יקבל דמי טיפול עבור כל עבודת סמינר שנכתבת במסגרת הקורס האמור, בכפוף לדיווח ובאישור דיקן הלימודים.

ד. העסקת של מרכז/ת הוראה בהנחיה  

הנחיה במסגרת המשרה

על מרכז הוראה של קורס בן קבוצה אחת, להנחות קבוצה זו במסגרת משרתו.

על מרכז הוראה שמרכז קורס לתואר ראשון שתחילת העסקתו לאחר שנת 2006 להנחות קבוצת לימוד אחת בשנה. על מרכז הוראה שמרכז קורסים לתואר שני להנחות קבוצה אחת בסמסטר. עמידה בדרישה זו מתייחסת להנחיית קבוצה אחת גם אם הוא מרכז קורסים אחדים. במקרה כזה אפשר  לבחור באיזה קורס ואיזו קבוצה להנחות (המרכז יכול לבחור גם  להנחות קבוצה בקורס שאינו אחד הקורסים שאותם הוא מרכז). חובת ההנחיה היא עבור קבוצה בהנחיה רגילה. כל מפגש נוסף, לרבות הנחיה מוגברת, יתוגמל. בקורסים שבהסכם הקיבוצי, מונפק כתב מינוי בגין ההפרש בין הנחיה רגילה למוגברת הכולל את הפרש השעות, הנסיעות, ואם נלמד בטכנולוגיות את תוספת ה-60 ₪ בגין השעות הסינכרוניות. מרכז הוראה זכאי להחזרי נסיעה כמו כלל המנחים (ר’ להלן נסיעות. יש להגיש דו”ח פעילות עודפת על נסיעות, שכן אין במקרה זה חוזה הנחיה המסדיר את הנסיעות).

תגמול על ריבוי קבוצות במסגרת המשרה

מרכז הוראה שמנחה במסגרת משרתו יותר מקבוצה אחת בשנה זכאי לתגמול של 3000 ₪ על כל קבוצה עודפת כזו. התשלום מבוצע אחת לסמסטר, בכפוף להנחיות דיקן הלימודים.

ה. מסלול ההעסקה בהנחיה

מרכז הוראה שמנחה מעבר לדרישות משרתו מועסק באופן פורמלי כמורה מן החוץ. עם זאת, בתחילת שנה אקדמית אפשר לבחור בין שני מסלולי העסקה בכפוף למילוי טופס הצהרה למנחה. למרכז שעומד בתנאי עמית הוראה יחושבו אחוזי המשרה בהנחיה ואחוזים אלה יוכפלו ב1.78 ויומרו לשעות מורה מן החוץ.  מרכז שמועסק כמורה מן החוץ יקבל תשלום המחושב על פי טבלאות ות”ת למורים מן החוץ. הבחירה תלויה הן בהעדפתו של המרכז והן בעמידתו בקריטריונים המתאימים למסלולי העסקה אלה. יש לעקוב אחרי הנחיות מינהל משאבי אנוש בנושא זה.

על מרכז הוראה לבדוק עד 30 בחינות למועד בחינה במסגרת משרתו בקורס יחיד. במקרה שמרכז ההוראה מרכז כמה קורסים באותו סמסטר, עליו לבדוק בקורס הראשון 30 בחינות, בקורס השני 20 בחינות ובקורס השלישי ואילך 10 בחינות. מעל מספר זה מקבלים תגמול על פי תעריף לבחינה. הנחיות מפורטות ראו באתר הוועד.

צמצום מהותי בהיקף העסקה

במקרה של פגיעה מהותית בהיקף המשרה של מרכז הוראה, אם למרכז ותק של חמש שנים לפחות עם היקף משרה של 50% לפחות בארבעת הסמסטרים הקודמים לצמצום, הוא יכול על פי ההסכם לבקש דיון בעניינו. הדיון יתקיים עם ראש המחלקה וראש מינהל משאבי אנוש, במטרה למצוא פתרון שימנע את הצמצום החד בהיקף העסקתו.

מומלץ שמרכז הוראה שחווה פגיעה משמעותית בהיקף ההעסקה שלו או כי צפוי לחוות פגיעה כזו יתייעץ הן עם הוועד והן עם מחלקתו ועם מינהל משאבי אנוש בנוגע להמשך העסקתו, קבלת עדיפות במכרזים עתידיים וקבלת פיצוי על אובדן אחוזי המשרה.

סיום העסקה

מרכז הוראה בעל ותק של שלוש שנים לפחות, שהאו”פ מבקשת להפסיק את עבודתו מסיבה שאפשר להגדירה  כ”אי התאמה”, יקבל הודעה מנומקת, ויהיה זכאי לשימוע שבו יוכל להשמיע הסתייגויות בעניין. הוועד ממליץ להגיע לשימוע עם נציג מטעם הוועד ו/או עורך דין, שיוודא תקינות ההליך ויסייע למרכז למצות את מלוא זכויותיו.

פרישה

מועד הפרישה של מרכזי ההוראה והמנחים מיועד לתום השנה האקדמית שבה חל יום הולדתם ה-67.
בהגיעך לגיל פרישה אלו האפשרויות שעומדות בפניך:

 1. אם ברצונך לפרוש, אנו מאחלים לך ולבני משפחתך שנים רבות של הנאה ונשמח לעמוד לרשותך בכל דבר שתמצא לנכון.
 2. אם אתה מעוניין להמשיך בריכוז או בהנחיה, וראש המחלקה תומך בכך, ראש המחלקה רשאי לבקש בשמך מהנהלת האוניברסיטה לאפשר לך לרכז ו/או להנחות גם לאחר מועד הפרישה. בקשות להמשך העסקה לאחר גיל פרישה יידונו בוועדת חריגים בראשות דיקן הלימודים.
 3. אם המחלקה ביקשה להמשיך את העסקתך לאחר מועד הפרישה הרשמי ונענתה בתשובה שלילית, אפשר לפנות אלינו וננסה לסייע בידך. על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם ב-2015 רשאי הוועד לערער בשם חברי סגל ההוראה על כפיית פרישה.

מחקר וכנסים

רשות המחקר פועלת לעידוד המחקר של חברי הסגל באוניברסיטה הפתוחה, ובכללם מרכזי הוראה, באמצעות סיוע באיתור מקורות חיצוניים למימון מחקרים ובהפניית בקשות אליהם. הרשות מקדמת מחקרים ישירה באמצעות מענקים, מלגות והשתלמויות לצרכי מחקר. נוסף  על כך, ועל פי “הסכם גרשון”, הרשות מעניקה  ארבע מלגות חצי שנתיות לפינוי זמן למחקר למרכזי הוראה מדי שנה.

על מרכז הוראה להפנות בקשותיו לוועדת ההיגוי שמתכנסת במועדים קבועים מראש במהלך שנת הלימודים ודנה במלגות ובאפשרויות המימון השונות. על מועדים אלה אפשר להתעדכן באתר האו”פ (או”פ ראשי – מחקר – מידע לחוקרים – מימון פנימי) או במזכירות רשות המחקר. הוועדה נותנת עדיפות למרכזי הוראה שהוותק שלהם עולה על שנתיים ומועסקים בחצי משרה לפחות.

כמו כן, בהמלצת ראש המחלקה, האו”פ מממנת באופן מלא או חלקי השתתפות בכנסים/סדנאות  מקצועיים, גם אם המרכז אינו חוקר ואינו מציג דבר בכנס. בנוסף, האו”פ מממנת חברות שנתית באגודה מקצועית הקשורה לנושאי ההוראה של המרכז. יש להגיש את הקבלה על החברות למינהל משאבי אנוש.

פרטים וטפסים בקישור הבא – http://www.openu.ac.il/research_authority/maankim.html).

לפרטים נוספים יש לפנות לרשות המחקר:מזכירת רשות המחקר:  שני ליבל בר shanilb@openu.ac.il

טלפון: 09-7781133/4/5
פקס: 09-7780781.

מימון לימודים והנחות בשכר לימוד

א. לימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה

מרכז הוראה זכאי להטבה של פטור מלא משכר לימוד עבורו ועבור בני משפחתו (בני זוג וילדים) בלימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, בכפוף לנוהל שכר לימוד המתעדכן מעת לעת. מרכז הוראה רשאי לקבל את ההטבה רק לאחר תום תקופת הניסיון (ששת חודשי העבודה הראשונים) ובתנאי שהוא עובד בהיקף של שליש משרה לפחות במועד ההרשמה ובמועד הבחינה. ההטבה מחויבת בתשלום מס כחוק. על מרכז הוראה המבקש להירשם ללימודים למלא את טופס ההרשמה ולהעבירו לאישור ולחתימה למזכירות מינהל משאבי אנוש. הנ”ל מותנה בסיום הקורס בהצלחה.

מרכז הוראה גמלאי בעל ותק של 10 שנים לפחות זכאי לפטור מלא משכר לימוד ותשלומים נלווים, לתקופה של 10 שנים ממועד פרישתו. משפחה של מרכז הוראה שנפטר זכאית אף היא להטבה זו לתקופה של 10 שנים.

ב. לימודים חוץ אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה

מרכז הוראה בעל ותק של חמש שנים לפחות זכאי להנחה של 50% משכר הלימוד במסגרת לימודים חוץ אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה (בית ספר “דיאלוג”, תפנית, אסכולות, היחידה לעובדי הוראה ודומיהם). בפעילויות אחרות בלימודי החוץ (כגון סיורים, קונצרטים) יחושבו אחוזי ההנחה על פי הנהלים של מעל”ה (ראו פירוט באתר האו”פ: או”פ ראשי – לימודי חוץ). העובד רשאי לקבל את ההטבה רק לאחר תום תקופת הניסיון ובתנאי שהוא עובד בהיקף של שליש משרה לפחות במועד ההרשמה ובמועד הבחינה. ההטבה מחויבת בתשלום מס כחוק.  מרכז הוראה המבקש להירשם ללימודים למלא את טופס ההרשמה ולהעבירו למזכירות מנהל משאבי אנוש. לבקשות חריגות יש לפנות למינהל משאבי אנוש. לפרטים נוספים ראו הנוהל המלא באתר הוועד.

ג. לימודים לתואר אקדמי מתקדם

מרכז הוראה זכאי להשתתפות של האו”פ בתשלום שכר הלימוד לתואר מתקדם (לרוב תואר שלישי). שיעור ההשתתפות הוא כשיעור אחוז המשרה של מרכז ההוראה. מהטבה זו מנוכה מס כחוק, והניכוי מופיע בתלוש.
לא ימומנו תארים מתקדמים נוספים על התואר הקיים (כגון תואר שני נוסף). הזכות נשמרת רק בזמן היותם של המוטבים עובדים פעילים.

מבצעים והטבות

מרכז הוראה נהנה מהטבות המפורטות בפורטל הרווחה של האוניברסיטה הפתוחה שכתובתו: בפורטל רווחה באו”פ

הנחה בחנות למדא: מרכז הוראה זכאי לרכוש ספרי האו”פ בחנות למדא בהנחה של 50%.

חדר הכושר באו”פ: מרכז הוראה יכול להתאמן בחדר הכושר באו”פ במחיר מנוי מופחת.

דרכים ליצירת קשר

מזכירות ועד סגל ההוראה

ימי קבלה יש לתאם מראש בדוא”ל

קמפוס רעננה חדר 172- , טלפון: 09-7781772

פקס: 09-7780673

דוא”ל: ousegel.org@gmail.com

אתר אינטרנט: https://ousegel.org

כתובתנו בפייסבוק: ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה (https://www.facebook.com/oursegel/)