השלמת שיעורים והחלפה בהנחייה

השלמת שיעורים והחלפה בהנחייה

מנחה שמבטל שיעור בעקבות נסיבות שאינן תלויות בו ו/או בעקבות היעדרות מוצדקת (כגון מחלה, מילואים וכיוצ”ב) צריך לדאוג למצוא מועד חלופי בתיאום מרכז הלימוד. מנחה המשלים שיעור שבוטל בעקבות נסיבות שאינן תלויות בו ו/או בעקבות היעדרות מוצדקת (כגון מחלה, מילואים וכיוצ”ב) או מחליף מנחה אחר יהא זכאי לכל שעה לתשלום של תעריף החלפה בסך 190 ש”ח ללא הבחנה בדרוג האקדמי של המנחה.

במידה והמנחה לא השלים את השיעור יבוצע קיזוז בשכרו. חברי סגל שלא הצליחו לקבוע מפגשים חלופיים במקום אלה שבוטלו מפאת אי שיתוף פעולה עם מתקני לימוד, חוסר זמינות בכיתות, צפיפות בלוח המפגשים או כל סיבה אובייקטיבית אחרת שלא תלויה בהם – מתבקשים לפנות אלינו בנושא.