תשלומים לארגון העובדים

תשלומים לארגון העובדים

בהתאם להסכם הקיבוצי, אנשי סגל ההוראה מחוייבים לדמי ועד ודמי טיפול/חבר לפי הפירוט הבא:

דמי חבר/טיפול

דמי חבר הינם 0.6% ממשכורתו של העובד ומנוכים באופן אוטומטי בתלוש המשכורת לאנשי סגל החברים בארגון כוח לעובדים.
במידה והעובד לא הצטרף לכוח לעובדים, במקום דמי חבר, על פי סעיף 25 בחוק הגנת השכר התשי”ח-1958, מנוכה לעובד דמי טיפול בשיעור זהה.
בהתאם לחוק, דמי חבר/דמי טיפול הינם הוצאה מוכרת למס ובגינם קיימת זקיפות שכר שלילית של 90% מערך ההוצאה. המשמעות היא ש90% מדמי החבר/הטיפול מנוכה מהשכר ברוטו לצורך חישוב מס ובכך למעשה דמי החבר/דמי הטיפול נמוכים יותר.
לפירוט נוסף ראה בהסבר על תלוש השכר ניכויים.

דמי ועד

דמי הועד הינם 0.2% ממשכורתו של העובד ומנוכים באופן אוטומטי בתלוש המשכורת. הסכום מנוכה לכלל אנשי הסגל ללא קשר להשתייכותם לארגון עובדים.