מוכנים להיות פעילים?

מוכנים להיות פעילים?

ועד סגל ההוראה מורכב מששה מנחים ומרכזים שנבחרים באופן דמוקרטי בכל שנתיים. כחלק מהסגל, חברי הועד רגישים לתנאי העסקה ואופי העבודה הייחודיים לאוניברסיטה הפתוחה ומטפלים בנושאים שמעסיקים את כלל חברי הסגל. בכדי להציף כמה שיותר נושאים שדורשים תשומת לב ולהקל על עומס העבודה אנו נעזרים בפורום מייעץ שמהווה חלק מתהליך קבלת ההחלטות (אף שאין לחברי הפורום זכות הצבעה).

תפקיד הפורום המייעץ:
– עבודה שוטפת: זיהוי צרכים, מיפוי נושאים, קשר למרכזי לימוד ואוכלוסיות שונות ברחבי הארץ. על
מנת שנוכל להגיע לכמה שיותר אוכלוסיות מנחים בעלי אופי אחיד ומכלל האזורים אנו זקוקים
לפעילים.

– ישיבות פורום: פורמט ישיבה מורחב בו נוטלים חלק חברי הועד וחברי הפורום ועוקבים יחדיו אחר
התפתחות דיונים עם ההנהלה, דרכי פעולה והעלאת נושאים לטיפול לסדר היום (חברי הפורום אינם
בעלי זכות הצבעה).
– עמדת השפעה- כחבר פורום מייעץ מוזמנים חברי הפורום להשפיע ולהיות מעורבים מקרוב
בתהליכים הקשורים לתנאי העסקה של חברי הסגל הזוטר.

בספטמבר 2016 הקים ועד סגל ההוראה פורום המורכב כולו רק ממרכזי ומרכזות הוראה והנקרא: “שולחן עגול למרכזי ההוראה”. בשולחן זה יושבים ויושבות נציגי מרכזי הוראה מכל אחת ממחלקות האו”פ השונות והם מציפים בעיות ודנים בנושאים הקשורים לתנאי העבודה הקשורים למרכזי ההוראה.

לפרטים נוספים, אנא פנו במייל (ousegel.org@gmail.com) למזכירות ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה.