הצטרפות לכוח לעובדים

הצטרפות לכוח לעובדים

סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה מאוגד במסגרת ארגון כוח לעובדים.

ההצטרפות חשובה כדי לחזק את כוחנו הארגוני כלפי ההנהלה, וכן כדי לחזק את כוחנו באספת הנציגים של כוח לעובדים (המוסד העליון של ארגון העובדים, שבו מיוצגים העובדים על פי משקלם המספרי).

ההצטרפות לארגון אינה אוטומטית ואינה עולה דבר מעבר לדמי הטיפול שמשלמים כל חברי הסגל באוניברסיטה הפתוחה ממילא!

התבוננו בתלוש השכר שלכן/ם, בסעיף ניכויי התחייבות: אם אתם משלמים “דמי חבר” אתם חברים בארגון, אם אתם משלמים “דמי טיפול” אינכם רשומים כחברים.

דמי החבר ודמי הטיפול הם זהים, וההצטרפות אינה כרוכה בתוספת תשלום.
אגב, דמי הטיפול או דמי החבר המשולמים על ידכם, מוחזרים לכם ברובם, באמצעות זיכוי מס.

אנו מזמינים אתכם למלא ולחתם על טופס ההצטרפות וגם לקחת חלק פעיל בעשיה השוטפת בסניף האו”פ. כוחנו באחדותנו ובגודלנו. ככל ששיעור העובדים החברים בארגון גדל, יכולת המיקוח שלנו מול ההנהלה מתעצמת.

להצטרפות לארגון כוח לעובדים, סניף האוניברסיטה הפתוחה, אנא הכנסו לקישור הבא ומלאו את טופס ההצטרפות