אופיס 365 עבור מנחים

בשעה טובה ולאחר מאמצים רבים התבשרנו שהחל מסמסטר 2023ב האוניברסיטה מאפשרת למנחות ולמנחים פעילים להתקין את יישומי office 365 על המחשב הפרטי.

מצורפים דפי הדרכה כאן אופיס 365