המצגות והסרטונים בעמוד זה מבוססים על ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2011 לכן אין להתייחס לסכומים הרשומים בדוגמאות. ההסברים והדוגמאות תקפים להסכם החדש שנחתם בשנת 2015. 

להסבר על מערכת ניהול תלושי השכר חילן לחץ כאן

עמית הוראה


למצגת מס' 1, הסבר תלוש השכר למנחים, לחץ כאן


למצגת מס' 2, כתב מינוי וחישוב אחוזי משרה, לחץ כאן

מנחה מן החוץ


למצגת מס' 3, הסבר תלוש השכר למנחים, לחץ כאן

ניכויים בתלוש השכר


למצגת מס' 4, ניכויים בתלוש השכר, לחץ כאן