סמסטר
 
מועד
 
תאריך
 
יום בשבוע
 
הערות1
 
סתיו תשע"ז (א2017)

אנגלית

מועד א

מועד ב

 

30.1.2017

13.2.2017

 

יום ב

יום ב

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 15.2.2017
20.2.2017
23.2.2017
27.2.2017
2.3.2017
6.3.2017
יום ד
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
 
מועדי ב 5.4.2017
20.4.2017
27.4.2017
4.5.2017
8.5.2017
יום ד
יום ה
יום ה
יום ה
יום ב
 
אביב תשע"ז (ב2017)

אנגלית

מועד א

מועד ב

 

7.6.2017

22.6.2017

 

יום ד

יום ה

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א
מועדי א 6.7.2017
10.7.2017
13.7.2017
17.7.2017
20.7.2017
24.7.2017
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה
יום ב
 
מועדי ב 21.8.2017
24.8.2017
28.8.2017
7.9.2017
14.9.2017
יום ב
יום ה
יום ב
יום ה 
יום ה
 
קיץ תשע"ז (ג2017)

אנגלית

מועד א

 

מועד ב

 

3.8.2017

11.9.2017

25.9.2017

 

יום ה

יום ב

יום ב

 

קורסים אינטנסיביים I

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינסטנסיביים II

רמות מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א קורסים אינטנסיביים I קורסים אינסטנסיביים II

מועדי א 27.9.2017
16.10.2017
19.10.2017
יום ד
יום ב
יום ה
 
מועדי ב 16.11.2017
23.11.2017
יום ה
יום ה
 


1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שונו שמות הקורסים באנגלית.