להסכם הקיבוצי משנת 2011 לחץ כאן

למכתבי הלוואי החתומים של ההסכם הקיבוצי משנת 2011 לחץ כאן

להסכם הקיבוצי משנת 2015 לחץ כאן

למכתבי הלוואי החתומים של ההסכם הקיבוצי משנת 2015 לחץ כאן

לטיוטת הסכם קיבוצי ומכתבים נילווים לקראת ההצבעה על  הסכם 2019 לחץ כאן

להסכם קיבוצי משנת 2020 לחץ כאן