יש להזין את הנתונים הנדרשים לחישוב אומדן השכר:
*בסמסטר קיץ ניתן לעבוד רק כמורה מן החוץ
*בסמסטר קיץ לא ניתן לקבל השוואה מול עמית הוראה
יש להזין לכל קבוצת הנחייה לסמסטר את הנתונים הבאים:
קבוצה מס’ 1
להזנת קבוצה נוספת
התוצאות על פי הנתונים שהזנת:
מסלול העסקה: סמסטר:
אחוז משרה מחושב:   (*בתלוש השכר ירשם עד 100%) וותק מקצועי מחושב:
תעריף לשעה למורה מן החוץ: שכר חודשי לעמית הוראה במשרה מלאה:סוג
קבוצה
שעות
לסמסטר
מספר
סטודנטים
אחוז
משרה
שעות
לתשלום
שעות
סינכרוניות
שכר חודשי
לקבוצה
סה''כ
שעות
לסמסטר
מספר
סטודנטים
שעות
סיכרוניות
שעות לתשלום
ממ”ה
מורה
מן החוץ
עמית
הוראה

שכר בסיסי לחודש לפי אחוז משרה: שכר בסיסי לחודש לפי שעות: שכר בסיסי לחודש:
תוספת מעל 100% משרה לפי תעריף ממ”ה:
תוספת בגין שעות סינכרוניות:
סה”כ שכר חודשי עבור הנחיה ותמיכה:
הפרשת מעביד לחודש לקרן השתלמות:

סה”כ לחודש*:
סה”כ לסמסטר*:

*האומדן אינו כולל החזר הוצאות נסיעה, הבראה,הפרשות וניכויים וכן הקטנת מס בגין הפרשה לקרן השתלמות. *האומדן אינו כולל הוצאות נסיעה, הבראה,הפרשות וניכויים. *האומדן אינו כולל החזר הוצאות נסיעה, הבראה,הפרשות וניכויים וכן הקטנת מס בגין הפרשה לקרן השתלמות.