מרכזים ההוראה אחראים לתכנון האקדמי והאדמיניסטרטיבי של הוראת הקורס ולתיאום כל הפעילויות המתנהלות במהלכו. במסגרת עבודתם הם אחראים על יצירת וגיבוש צוות המנחים של הקורס: קליטה, שיבוץ, הדרכה והערכה. כמו כן, מרכזי ההוראה אחראים על התכנון האקדמי השוטף של הקורס: כתיבת חוברת המטלות, בחינות וחומרי עזר לתמיכה בלמידת הסטודנטים. 

ככלל ישנן צורות העסקה שונות של מרכזי ההוראה שכן הם עובדים על פי חוזה אישי. עם זאת, מאז 2006 עקרונות העסקת המרכזים מבוססים על ההתאמות שבוצעו ואושרו על ידי הוועדה האקדמית שהתקיימה בתאריך 29 באוקטובר 2006. בין המלצות הוועדה: נקבע דירוג ומסלולי קידום למרכזי ההוראה, יצירת דרגות שכר בהתאם לדרגה ולשנות הוותק ומנגנון לקביעת היקף משרת ריכוז הוראה. המלצות אלה אוגדו במסמך, מסמך זה ידוע בכינויו 'מסמך גרשון' ונין למצוא אותו כאן

במסמך זה בוצעו תיקונים והתאמות בעקבות שיחות המשא שהתקיימו בשנים 2011 ו2015. 

כאן ניתן למצוא מידע על הליך סיום העסקת מרכז הוראה.

כאן ניתן למצוא מידע על החזר הוצאות אש''ל ונסיעה בתפקיד. 

כאן ניתן למצוא מידע על מענקי מחקר, כנסים ושבתונים חלקיים עבור סגל ההוראה. קיימת גם אפשרות לפנות לקרנות חיצוניות. 

כאן ניתן למצוא את טבלאות השכר של המרכזים וכאן את הטבלה לחישוב היקפי המשרה.