דוח חצי שנתי סמסטר 2018 א
ניתן למצוא את הדו"ח החצי שנתי לסמסטר 2018 א כאן.

דוח חצי שנתי סמסטר 2017 א
ניתן למצוא את הדו"ח החצי שנתי לסמסטר 2017 א כאן.

דוח חצי שנתי סמסטר 2016 ב
ניתן למצוא את הדו"ח החצי שנתי לסמסטר 2016 ב כאן.

דוח חצי שנתי סמסטר 2016 א
ניתן למצוא את הדו"ח החצי שנתי לסמסטר 2016 א כאן.