דו"ח גזבר

לצפיה בדוח הגזבר לשנת 2015 - 2016 יש ללחוץ כאן.

לצפיה בדוח הגזבר לשנת 2014 - 2015 יש ללחוץ כאן.

לצפיה בדוח הגזבר לשנת 2016 - 2017 יש ללחוץ כאן

לצפיה בדוח הגזבר לשנת 2017-2018 יש ללחוץ כאן


פרוטוקול אסיפה כללית

לצפיה בפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 14.02.2016 יש ללחוץ כאן.

לצפיה בפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 13.07.2016 יש ללחוץ כאן.

לצפיה בפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 14.02.2017 יש ללחוץ כאן.

לצפיה בפורטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 25.5.2017 יש ללחוץ כאן.

לצפיה בפרוטוקול האסיפה הכללית שהקתיימה בתאריך 31.5.2018 יש ללחוץ כאן