חודש דצמבר
3.12.2017
ישיבת ועד

11.12.2017
ישיבה עם ההנהלה

14.12.2017
ישיבת ועד

24.12.2017
ישיבת ועד

25.12.2017
ישיבה עם ההנהלה
 
חודש ינואר
7.1.2018
ישיבה עם ההנהלה

14.1.2018
ישיבת ועד

14.12.2017
ישיבת ועד

22.1.2018
ישיבה עם ההנהלה

25.1.2018
ישיבת ועד

28.1.2018
פגישה של שלושת הועדים
חודש פברואר
4.2.2018
ישיבת ועד

5.2.2018
ישיבה עם ההנהלה

15.2.2018
ישיבת ועד

22.1.2018
ישיבה עם ההנהלה

25.2.2018
ישיבת ועד