חודש מרץ 2019
יפורסם בקרוב
7.3.19     ישיבת מו"מ
14.3.19   ישיבת מו"מ
21.3.19   ישיבת מו"מ
28.3.19   ישיבת מו"מ

 
חודש אפריל 2019
7.4.19        ישיבת הכנה צוות מו"מ
11.4.19      ישיבת מו"מ
14.4.19      ישיבת הכנה צוות מו"מ
16.4.19      ישיבת מו"מ
19-26.4.19 חופשה מרוכזת - פסח

 
חודש מאי  2019
15.5.19   ישיבת מעקב