חודש פברואר 2019
יפורסם בקרוב
3.2.19     ישיבת הכנה צוות המו"מ
5.2.19     ישיבת מו"מ 
6.2.19     ישיבת שלושת הוועדים
11.2.19   ישיבת הכנה צוות המו"מ
13.2.19   "מפגשי מנחים" בנושא קורסים ראשונים - עם המחלקה להוראה ולמידה ונציגי ועד סגל
               ההוראה
14.2.19   ישיבת מו"מ 
17.2.19   ישיבת מעקב - מפגש  ועד סגל ההוראה עם ההנהלה על נושאים שוטפים
20.2.10   ישיבת הכנה צוות המו"מ
21.2.19   ישיבת מו"מ
25.2.19   ישיבת הכנה צוות המו"מ
28.2.19   ישיבת מו"מ

 
חודש מרץ 2019
7.3.19     ישיבת מו"מ
14.3.19   ישיבת מו"מ
21.3.19   ישיבת מו"מ
28.3.19   ישיבת מו"מ

 
חודש אפריל  2019
יפורסם בקרוב