לאחרונה התקיימה הצבעה על האופן בו יוסדרו תנאי העסקת מרכזי ההוראה (הסכם קיבוצי או הסכם פנימי כקיים כיום). תוצאות ההצבעה לימדו כי רוב המרכזים והמרכזות מבקשים להמשיך בהסדרת תנאי העסקתם במתכונת של הסכם פנימי.

הוועד וצוות המו"מ מטעמו הבהירו זאת להנהלה ובקרוב יחלו במסגרת המו"מ דיונים בנושא זה. במקביל, צוות המו"מ בשיתוף הוועד ונציגיו החדשים כפי שנבחרו לאחרונה בוחן ומחדד את דרישות מרכזי ההוראה כפי שיועלו על ידינו במשא ומתן.

אנו שבים ומבהירים כי שיתוף הפעולה של כולנו חשוב מתמיד, וכי כולנו מחוייבים לאותה מטרה, גם אם הדרך אליה לא תמיד מוסכמת. 

אנו שבים ומציעים למי שרוצה בכך, מי שפנויה ומי שזמין לסייע לנו בתהליך המו"מ, ומזמינים אותך לכתוב לנו לדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
בבחירות ההשלמה לוועד סגל ההוראה שהתקיימו בנובמבר 2018 נבחרו גליה עופר ואיריס פייט.  
ועדת הבחירות מודה לכל החברות והחברים שהגישו מועמדות, לכל המשתתפים/ות בבחירות, לצוות המקצועי שסייע להתנהלות מערכת הבחירות ומאחלת לנבחרים אשר השתלבות מהירה בעבודת הועד, והרבה הצלחה בקידום מעמדנו ושמירה על זכויותינו.
 
חשוב לנו לשמור אתכם על קשר וליידע אתכם בכל מה שמתרחש בנוגע לזכויות שלכם ולשכר שלכם. אם עברתם דירה, אם החלפתם טלפון או נייד, אם אתם לא מקבלים מאתנו דיוורים בדואר ישראל ובדוא''ל, אנא עדכנו את הפרטים שלכם במייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
נקבעו מועדים לפגישות אישיות עם נציג פסגות בקמפוס רעננה ב4.1.2018 וב22.1.2018. אנא צרו קשר עם מזכירות הועד לקביעת מועד לפגישה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אנו מאחלים לכל צוות סגל ההוראה ולכל הסטודנטיות והסטודנטים באו''פ סמסטר מוצלח ופורה. כמו בכל שנה, נמשיך לפעול, לקדם ולהגן על כולכם גם בשנה''ל הנוכחית
חג שמח לחברות וחברי סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה. נחזור לפעילות לאחר החופשה המרוכזת ב15.10.2017.