תלוש שכר

בתלוש השכר של חודש אפריל ישנן כמה תוספות למנחים, שהן חלק מתוצאות ההסכם הקיבוצי החדש עליו עמלנו ושקדנו לאורך כשנה וחצי.
על מנת לעזור לך לזהות את השינוי אנו מבקשים להאיר כמה מהסעיפים שבו.


בתלוש השכר של חודש אפריל מופיע סעיף "הפרשים" הכולל את תוספות השכר בהתאם להצמדה לטבלאות השכר החל מאוקטובר 2018 (בהתייחס לכל שנה בנפרד). בהתאמה, הוסדרו והותאמו ההפרשות לפנסיה וגמל.

עמיתי ההוראה שימו לב כי בכתבי המינוי לסמסטר ב' כבר מעודכנת הפעימה הראשונה של העלאת מקדם הסטודנט (0.28 במקום 0.27). ההפרשים בגין עדכון זה על סמסטר 2020א יתקבלו במשכורת מאי.

מנחים המועסקים ב- 50% משרה ומעלה שאינם מרכזי הוראה יראו סעיף חדש בתלוש שעליו נאבקנו   והוא "משרד ביתי" המפצה על הוצאות העבודה מהבית, בהינתן שאינם עובדים ממשרד ונושאים בהוצאות שונות בשל כך.

מרכזי ההוראה יקבלו מענק חתימה (בלשון ההנהלה - מענק טכנולוגיות) במשכורת חודש מאי. כמו-כן, עבור ריכוז בקורסים בהם כמות הסטודנטים היא בין 170-200 אחוזי המשרה עלו כבר בסמסטר הנוכחי. (מרכזים מקבלים עדכוני שכר באופן שוטף ולכן אין הפרשים).

חזרה לשגרה וסמסטר קיץ


למרות התחלת שחרור הסגר עדיין לא ידוע מתי תתאפשר חזרה לשגרה מבחינת ההנחיה. הוועד נמצא בשיח הדוק עם ההנהלה לגבי המשך הסמסטר. במסגרת זו אנו שמים דגש על קשיים וצרכים העולים מהסגל. מעבר לכך, בימים אלו אנו נמצאים בשיחה עם ההנהלה על מאפייניו של סמסטר הקיץ (שכרגע, בהתאם להנחיות הקיימות, מוצע רק באופן מקוון), מתוך כוונה למזער את הפגיעה האפשרית בסגל ההוראה.

אנו רוצים לשוב ולהזכיר שבמסגרת "ההסכם הקיבוצי המיוחד למשבר הקורונה" סוכם עם ההנהלה שהשינויים שנעשים על מנת לאפשר את ההתנהלות הסדירה של הסמסטר הזה לא יהוו בסיס לפגיעה בסטטוס קוו בנושא טכנולוגיות הלמידה. אנו נשמח לדעת אם יש מקרים בהם עולה דרישה כזו בניגוד לנהוג בקורס שלך.

ידוע לנו שבזכות ההתארגנות המהירה של סגל ההוראה והעבודה הקשה של כולנו בחודשיים האחרונים, מספר הסטודנטים שבחרו לפרוש או לדחות את הלימודים אינה שונה משמעותית מהרגיל. אנו יודעים כי העבודה הקשה שלנו מורגשת וידועה בכל הרמות ואנו מודים לכל אחד ואחת על המאמץ וההתגייסות.

אסיפה שנתית

בשל "מצב הקורונה" אנו נערכים לקיים את האסיפה השנתית בפורמט מתאים במהלך חודש יוני. פרטים על כך ישלחו בהמשך.