חברי סגל יקרים,

אנחנו פותחים את הסמסטר במצב ייחודי ומאתגר לכולנו כבני אדם, תושבי המדינה ועובדי האו"פ. 

בימים האחרונים קיבלת מספר מכתבי עדכון מההנהלה ומאיתנו ואנו מקווים כי את/ה מעודכנ/ת בתהליכים.

ועד סגל ההוראה מקיים קשר שוטף והדוק עם הנהלת האוניברסיטה בכל הקשור להתארגנות לאור המצב ונמשיך לעדכן אותך בהמשך.
את/ה מוזמנ/ת לשאול שאלות בדוא"ל ובעמוד הפייסבוק של הוועד. 

אנו מקווים שראית את המכתב שנשלח מעמית שטרייט, מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה, ב 17.3.20, המצורף 
כאן.

מאחלים בריאות שלמה,

ועד סגל ההוראה
באוניברסיטה הפתוחה