שינויים בוועד:
אביעד מנשה סיים את תפקידו כיו"ר ועד לאחר מספר שנים בהן שימש בתפקיד.
חברי הוועד בחרו בשרון לוזון, מנחה במחלקה למדע המדינה סוציולוגיה ותקשורת, כיו"ר החדש של ועד סגל ההוראה. שרון קיטרון תמשיך בתפקידה כסיו"ר.

ברצוננו להודות לאביעד על תרומתו להתארגנות הסגל במרוצת השנים ומילוי תפקידו כיו"ר הוועד בתקופה חשובה זו, מאחלים לו בהצלחה בתפקידיו הציבוריים החדשים (בעיקר במועצת העיר גבעתיים) ומקווים שימשיך לתרום לנו ממרצו, ניסיונו וכישוריו.