לאחרונה התקיימה הצבעה על האופן בו יוסדרו תנאי העסקת מרכזי ההוראה (הסכם קיבוצי או הסכם פנימי כקיים כיום). תוצאות ההצבעה לימדו כי רוב המרכזים והמרכזות מבקשים להמשיך בהסדרת תנאי העסקתם במתכונת של הסכם פנימי.

הוועד וצוות המו"מ מטעמו הבהירו זאת להנהלה ובקרוב יחלו במסגרת המו"מ דיונים בנושא זה. במקביל, צוות המו"מ בשיתוף הוועד ונציגיו החדשים כפי שנבחרו לאחרונה בוחן ומחדד את דרישות מרכזי ההוראה כפי שיועלו על ידינו במשא ומתן.

אנו שבים ומבהירים כי שיתוף הפעולה של כולנו חשוב מתמיד, וכי כולנו מחוייבים לאותה מטרה, גם אם הדרך אליה לא תמיד מוסכמת. 

אנו שבים ומציעים למי שרוצה בכך, מי שפנויה ומי שזמין לסייע לנו בתהליך המו"מ, ומזמינים אותך לכתוב לנו לדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .