בבחירות ההשלמה לוועד סגל ההוראה שהתקיימו בנובמבר 2018 נבחרו גליה עופר ואיריס פייט.  
ועדת הבחירות מודה לכל החברות והחברים שהגישו מועמדות, לכל המשתתפים/ות בבחירות, לצוות המקצועי שסייע להתנהלות מערכת הבחירות ומאחלת לנבחרים אשר השתלבות מהירה בעבודת הועד, והרבה הצלחה בקידום מעמדנו ושמירה על זכויותינו.