חודש נובמבר
2.11.2017
ישיבת ועד

9.11.2017
ישיבה עם ההנהלה

16.11.2017
ישיבת ועד

19.11.2017
ישיבה עם ההנהלה

23.11.2017
ישיבת ועד

27.11.2017
ישיבה עם ההנהלה
 
חודש דצמבר
3.12.2017
ישיבת ועד

11.12.2017
ישיבה עם ההנהלה

14.12.2017
ישיבת ועד

24.12.2017
ישיבת ועד

25.12.2017
ישיבה עם ההנהלה
 
חודש ינואר
7.1.2018
ישיבה עם ההנהלה

14.1.2018
ישיבת ועד

14.12.2017
ישיבת ועד

22.1.2018
ישיבה עם ההנהלה

25.1.2018
ישיבת ועד

28.1.2018
פגישה של שלושת הועדים