חודש ספטמבר
20.9.2017 - 15.102017
חופשה מרוכזת - חג שמח!!

 
חודש אוקטובר
16.10.2017
ישיבה עם ההנהלה

22.10.2017
ישיבת ועד

23.10.2017
ישיבה עם ההנהלה

25.10.2017
ישיבה עם ההנהלה

30.10.2017
ישיבה עם ההנהלה


חודש נובמבר
2.11.2017
ישיבת זום

9.11.2017
ישיבה עם ההנהלה

12.11.2017
ישיבת ועד

20.11.2017
ישיבה עם ההנהלה

23.11.2017
ישיבת זום

27.11.2017
ישיבה עם ההנהלה