חודש דצבמבר  2019
יפורסם בקרוב
1.12.19     ישיבת ועד
1.12.19     ישיבת מעקב
29.12.19   ישיבת ועד
29.12.19   ישיבת מעקב


 
חודש נובמבר 2019
 
03.11.19     ישיבת ועד
20.11.19     פגישות עם נציג פסגות בירושלים
27.11.19      פגישות עם נציג פסגות בחיפה