ינואר-מרץ 2020
יפורסם בקרוב
5.1.20         מפגשים עם נציג פסגות
8.1.20         אסיפת נציגים בכוח לעובדים
23.1.20       ישיבת ועד
27-28.1.20  בחירות לנציגות סניף האו"פ בכוח לעובדים
9.2.20         ישיבת מעקב
9.2.20         ישיבת ועד
12.2.20       ישיבת 3 הוועדים
2.3.20         יום בחירות


 
חודש דצבמבר  2019
 
1.12.19     ישיבת ועד
1.12.19     ישיבת מעקב
29.12.19   ישיבת ועד
29.12.19   ישיבת מעקב 
חודש נובמבר 2019
03.11.19     ישיבת ועד
20.11.19     פגישות עם נציג פסגות בירושלים
27.11.19      פגישות עם נציג פסגות בחיפה